Sıfır Atık Projesine İYTE’den Büyük Katkı

Doğa ve çevre için geri dönüşüm projeleri İYTE’de hızla hayata geçiyor. Başlatılan sıfır atık projemizin önemli bir ayağı olarak atık sularımızı arıtarak geri kazandık. Geri kazanılan ve yeşil alanları sulamada kullanılacak olan su ile şebeke suyundan ve dolayısıyla su için harcanılan bütçeden önemli bir tasarruf sağlanması hedefleniyor.
X