Gençlerin Gözünden Kariyer 4.0 başlıklı Erasmus+ Projesi, Türkiye Ulusal Ajansı Tarafından Desteklenmeye Hak Kazandı

İzmir Yüksek Enstitüsü’nün ortak olarak yer aldığı Gençlerin Gözünden Kariyer 4.0 başlıklı Erasmus+ projesi, AB Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Erasmus+ KA154 kapsamında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü , Sakarya Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi,, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Sivil Yaşam Derneği’nin paydaşlığında hazırlanan “Gençlerin Gözünden Kariyer 4.0” Projesi, 2023 yılında ilan edilen “Avrupa Beceri Yılı’na’’ somut katkılar sağlamayı amaçlıyor.

Bu proje ile gençlerin kariyer planlamalarının desteklenmesi, teknoloji transfer ofislerinin ve kariyer merkezlerinin daha etkin tanıtılması ve gençlerin kariyer planlamasına yönelik politika önerilerini sunmaları sağlanacaktır. Bu kapsamda, yedi bölgesel çalıştayın yanı sıra bir de ulusal zirve düzenlenecektir.

Ege Bölgesi Çalıştayı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde gerçekleştirilecektir.

İzmir Yüksek Teknolojisi adına koordinatörlüğü Kariyer Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Safiye Çalapkorur Horoz tarafından yürütülecek projenin Ege Bölgesi Çalıştayı, yaklaşık 30 gencin katılımıyla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde gerçekleştirilecektir. Kariyer ve girişimcilik topluluklarının kapasitelerinin artırılmasını, bir elektronik öğrenme modülü ile kariyer planlamasıyla fırsatların aktarılmasını da hedefleyen proje faaliyetlerinin ardından, Ankara’da bir kapanış zirvesi gerçekleştirilecektir. Elde edilen somut çıktılar ve politika önerileri Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Yetkilileri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki ilgili komisyonlarda görevli milletvekillerine sunulacaktır.

Proje ile beceri uyumsuzluğunun azaltılması, gençlerin ders dışı kişisel gelişimlerinin desteklenmesi ve üniversiteler arası ortak çalışma kültürünün oluşturulması gibi faydalar da ortaya konacaktır.

X