Sayılarla İYTE

Sayılarla İYTE; Rektörlük Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından 2014 yılı itibarıyla düzenli olarak hazırlanmaktadır. İYTE hakkında geçmiş yıllara yönelik çeşitli bilgileri tablo ve grafik ile sunarak yönetimin karar alma sürecine katkı sağlamak ve aynı zamanda kurum hakkında değişik paydaşların farklı kesitlerden bilgi sahibi olması amaçlanmıştır.

Sayılarla İYTE, personel, öğrenci, fiziki altyapı, yayın, proje gibi konularda kurum hakkında özet tablolar ve grafiklerden oluşan bir metindir. Grafikler sıklıkla kullanılmıştır. Bunun nedeni olabildiğince öz bir şekilde kurum hakkında rakamsal verileri vermektir. Burada yer almasını istediğiniz grafikleri ve değişik kesitleri olcme@iyte.edu.tr adresine iletebilirsiniz.

X