Sürekli Eğitim Merkezi

İYTE’nin eğitim, öğretim ve araştırmalar yaptığı, uzmanlaştığı ve bilgi birikimi oluşturduğu tüm alanlarda eğitim programları yürüten İYTESEM; değişik sektörlerden gelen katılımcılara her seviyede eğitim hizmeti vermek, bu tür programlarla kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak,Türk Sanayisi’ne ve ülke kalkınmasına hizmet etmek amacıyla 2001 yılında kurulmuştur.

“Bilim ve teknolojide öncü, eğitimde özgün bir dünya üniversitesi” olma vizyonuyla hareket eden İYTE’nin sahip olduğu  teknik imkanlarıyla üst düzey akademisyenlerinin ileri teknolojik uygulama ve uzmanlık bilgisini sunmayı amaçlamaktadır. İYTE bilgi birikiminin transferi ve paylaşımını sağlamak adına proje ortaklıkları ve işbirlikleri geliştirmek için eğitim programları düzenlemektedir. Düzenlediği eğitim programlarını sosyal sorumluluk bilinciyle sunarak İYTE’nin toplumla bütünleşmesi için çalışmaktadır.

İYTESEM; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’yla imzalanan protokolle Türkiye’de araştırma üniversitesi olarak seçilen on üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi’nden biri olarak İYTE’nin somutlaşan araştırma üniversitesi vizyonunu ileriye taşımak amacıyla 2012’den beri üstlendiği Ar-Ge inovasyon eğitimlerinin yanı sıra proje yönetimi ve bilgi teknolojileri yönetimi alanlarındaki eğitimleriyle “Sanayide Dijital Dönüşüm-Sanayi 4.0” için katma değeri yüksek ürünlerin tasarımında ve teknolojisinin geliştirilmesinde görev alacak nitelikli insan gücü yetiştirilmesinde katkıda bulunacak pek çok eğitimi içeren Sanayi 4.0 Sertifika Programı’nı başlatmıştır.

 

X