Tarihçe

Kuruluş

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün kuruluşuyla ilgili kanun teklifi, İzmir Milletvekilleri Rıfat Serdaroğlu ve Işın Çelebi tarafından hazırlanmış, 17.06.1992 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına, Ek Madde 27 olarak teklif edilmiştir. Enstitünün kuruluş teklifi, Komisyonda ve TBMM Genel Kurulunda 03.07.1992 tarihinde kabul edilerek 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Böylece, 3837 sayılı Kanun'la, "Fen Fakültesi", "Mühendislik Fakültesi", "Mimarlık Fakültesi" ile "Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü"nden oluşan Enstitümüz kurulmuştur.

11 Temmuz 1992

İlk Rektör

Cumhurbaşkanlığınca ilk kurucu rektör olarak (Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi) Prof.Dr. Erdal Saygın atanmış, karar 10.11.1992 tarih ve 21401 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilmiştir. Kurucu Rektör Prof.Dr. Saygın, 11.11.1992 tarihinde göreve başlamıştır.

11 Kasım 1992

İlk Kampüs

Enstitümüz ilk olarak 16.11.1992 yılında İzmir'in Basmane semtinde bulunan Petkim'e ait binada çalışmalarına başlamıştır. 09.12.1994 tarihinden itibaren bu binanın 3,5 katı kiralanmak suretiyle 2.525 m2'ye ulaşmıştır. Daha sonra tüm bina Enstitümüze tahsis edilmiştir. Ancak, fakültelerin kuruluş çalışmaları ile birlikte mevcut bina yeterli olmamış, Enstitü'ye, büyük bölümü hazineye ait olan, kampüs alanı tahsis edilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu'nun 17.02.1993 tarih ve 93.06.244 sayılı kararı ile tahsis edilen alanın, 1.003.164 m2'lik bölümünün şahıs arazisi olduğuna, şahıslara ait bu arazilerden davalı ve itirazlı 21 parsel hariç "Kamu Yararına'' dair kamulaştırılması kararı alınmıştır.

16 Kasım 1992

İlk Yönetim Kurulu

Yükseköğretim Kurulu 11.03.1993 tarihinde, Enstitü'nün geçici Yönetim Kurulunun Rektör Prof.Dr. Erdal Saygın Başkanlığında, Prof.Dr. Semra Ülkü, Prof.Dr. Tamerkan Özgen ve Prof.Dr. Sıtkı Aytaç'tan oluşmasına karar vermiştir.

11 Mart 1993

Ana Bilim Dallarının Kurulması

Fakültelerin bünyesinde anabilim dalları kurulması, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.06.1994 tarih ve 94.20.1050 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinler arası eğitim verecek anabilim dallarının açılması 27.06.1994 tarihli Yükseköğretim Kurulu yazısı ile uygun görülmüştür. Hemen ardından, 30.06.1994 tarihinde Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Prof.Dr. Akın Süel atanmıştır.

27 Haziran 1994

İngilizce Eğitim

Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 12.09.1994 tarihli ve 94.20.1050 sayılı yazısı ile Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünde ilk kez, "Bilgisayar Yazılımı" ve "Şehir Tasarımı" yüksek lisans programlarının açılması ve eğitimin İngilizce yapılmasına karar verilmiştir.

12 Eylül 1994

Urla Kampüsü

Urla'daki kampüsümüze ilk binamızın temeli, 17.11.1994 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel tarafından atılmıştır.

17 Kasım 1994

Yabancı Diller Yüksek Okulu

Yükseköğretim Yürütme Kurulunca, 03.02.1995 tarihinde Enstitümüz Yabancı Diller Bölümü'nün kurulmasına karar verilmiştir.

3 Şubat 1995

Akademik Birimler Binası

Cumhuriyet Bulvarında bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)'na ait bina 14.03.1995 tarihli protokol ile kiralanmış ve onarılmış; "Akademik Birimler" binası olarak faaliyete başlamıştır.

14 Mart 1995

İlk Dekanların Ataması

16.06.1995 tarihinde Fen Fakültesi Dekanlığına Prof.Dr. Tamerkan Özgen, Mimarlık Fakültesi Dekanlığına Prof.Dr. Akın Süel atanmışlardır. 20.06.1995 tarihinde de Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevi Rektör Prof.Dr. Erdal Saygın tarafından tedviren üstlenilmiştir.

16 Haziran 1995

İlk Senato Toplantısı

Enstitü Senatosunun seçilmiş üyeler ile ilk toplantısı, 30.07.1996 tarihinde yapılmıştır. Prof.Dr. Semra Ülkü, 02.07.1996 tarihinde Mühendislik Fakültesi Dekanlığına atanmıştır. Enstitü Yönetim Kurulunun seçilmiş üyeler ile ilk toplantısı, 23.08.1996 tarihinde yapılmıştır.

30 Temmuz 1996

İlk Fahri Doktora

Enstitümüzün ilk Fahri Doktora Unvanı, 14.10.1997 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'e verilmiştir.

14 Ekim 1997

Lisans Eğitimi

Fakültelere ilk lisans öğrencisi alınması, hazırlık sınıfında İngilizce öğretilmesi ve öğretimin İngilizce yapılması 31.03.1998 tarihli Yükseköğretim Kurulunun Yürütme Kurulu Toplantısında karara bağlanmıştır.

31 Mart 1998

Genel Kültür Dersleri Bölümü

Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 20.06.2000 tarihli kararı ile Genel Kültür Dersleri Bölümü kurulmuştur.

20 Haziran 2000

İYTE SEM ve Mühendislik İşletmeciliği

Sürekli Eğitim Merkezi, 08.11.2001 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun kararı ile kurulmuştur. Mühendislik İşletmeciliği yüksek lisans programı 2002 yılı güz döneminde açılmıştır. İYTE-SEM Yönetim Kurulu 12.02.2002 tarihinde yaptığı ilk toplantıyla resmen kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.

18 Kasım 2001

Malzeme Araştırma Merkezi

Malzeme Araştırma Merkezi, 26.12.2001 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun kararı ile kurulmuştur.

26 Aralık 2001

İlk Lisans Mezunları

Enstitümüz, 2002 yılında ilk lisans mezunlarını vermiştir.

13 Temmuz 2002

Kimya, Makina Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Programları

Kimya Bölümü ve Makina Mühendisliği doktora programları 2003 güz dönemi itibarıyla açılmış, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimine başlanmıştır.

2003

Teknopark İzmir

Türkiye’nin 4. teknoparkı olarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yerleşkesi içerisinde 2002 yılında kurulan Teknopark İzmir, 2004 yılında faaliyete geçerek 9 Şubat 2004 tarihi itibarıyla firma başvuruları almaya başlamıştır.

4 Şubat 2004

JEOMER

Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (JEOMER), DPT tarafından desteklenen “Jeotermal Enerji Araştırma-Geliştirme, Test ve Eğitim Merkezi” projesi kapsamında 11 Mayıs 2005 tarihinde kurulmuştur.

11 Mayıs 2005

Türkpatent Bilgi ve Doküman Birimi

Türkpatent Bilgi ve Doküman Birimi, Türk Patent ve Marka Kurumu (Türkpatent) ile Enstitümüz arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde 25.05.2005 tarihinde faaliyetine başlamıştır.

25 Mayıs 2005

Kimya Mühendisliği Bölümü Binası

Kimya Mühendisliği Bölümü inşaatı 2006 yılında tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. 

2006

Uluslararası İlişkiler Ofisi

6 Şubat 2007 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Rekt.rlüğe bağlı bir Uluslararası İlişkiler Ofisi Biriminin kurulmasına, amacının, görev tanımının, teşkilat ve çalışma usullerinin düzenlenmesine karar verilmiştir.

6 Şubat 2006

Kütle Spektrometre Merkezi ve Uygulamalı Kuantum Araştırma Merkezi

Kalkınma Bakanlığı tarafından 2008-2009 yıllarında sağlanan destekle Kütle Spektrometre Merkezi, 2009-2010 yıllarındaki destekle Uygulamalı Kuantum Araştırma Merkezi kurulmuştur.

2008

Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Araştırma Merkezi Laboratuvarının Açılışı

2007 Yılı Yatırım Programı ile kuruluş çalışmalarına başlanılan Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Araştırma Merkezi Laboratuvarı 2008 yılında kısmen hizmet vermeye başlamış, 16 Mart 2009 tarihinde resmi açılışı gerçekleşmiştir.

16 Mart 2009

RES-İYTE Elektrik Üretim A.Ş.

Rüzgar enerjisinden yararlanmak amacıyla gerekli ölçümler yapılmış ve yerleşkede Rüzgar Santrali kurulmasına yönelik yeterli potansiyelin bulunduğu saptanmıştır. Bu sebeple 2009 yılı itibarıyla enerji üretim lisansına sahip firma ve Enstitümüz iştirakiyle RES-İYTE Elektrik Üretim A.Ş. kurulmuştur.

2009

AKTS Diploma Eki Etiketi

Enstitümüz 2010 yılında Avrupa Komisyonu tarafından verilen “Diploma Eki Etiketi”ni almaya hak kazanmıştır. Diplomaya ek olarak verilen bu belge, ülke dışından alınan diploma ve derecelerin tanınmasında ilgili kurum ve kuruluşlara yardımcı olmaktadır.

2010

Uygulamalı Kuantum Araştırma Merkezini ve Kompozit Malzemeler Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Araştırma altyapısını her geçen gün geliştiren İYTE, Kalkınma Bakanlığı tarafından sağlanan destekle 2010 yılında Uygulamalı Kuantum Araştırma Merkezini ve Kompozit Malzemeler Merkezi Araştırma Laboratuvarını kurmuştur.

2010

Matematik Bölümü Yeni Binası

Matematik Bölümü yeni binası dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın da katıldığı bir törenle 30 Temmuz 2011’de hizmete girmiştir. 

30 Temmuz 2011

AKTS Etiketi

Enstitümüz, 20. Kuruluş Yıldönümü olan 2012 yılında AKTS Etiketi almaya hak kazanmıştır. AKTS ödülü, 6 Mayıs 2013’te düzenlenen bir törenle YÖK başkanı tarafından rektörümüze takdim edilmiştir.

6 Mayıs 2013

Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi

Akademik çalışmalar sonucu ortaya çıkan entelektüel sermayenin ticarileştirilmesi ve akademi-endüstri arasında tek ve etkin bir arayüz oluşturmak amacı ile TÜBİTAK 1513 TTO Destekleme Programı kapsamında kurulan Atmosfer TTO, 2013 yılında kampüsümüzde yer alan Teknopark İzmir kurumsal yapısı bünyesinde faaliyetlerine başlamış olup, 1 Ocak 2014 tarihinde resmi olarak açılmıştır.

1 Ocak 2014

ICTP-ECAR Açılışı

Gelişmekte olan bölge ülkelerinin ihtiyaçlarını da gözeterek, yüksek nitelikte bilimin üretildiği ICTP-ECAR Avrasya bölgesel merkezi çok sayıda önemli bilim insanın katılımı ile gerçekleşen bir dizi konferansla 5 Mayıs 2014 tarihinde açılmıştır. Merkez, Avrasya İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (AVİLAR) ismi ile faaliyetlerine devam etmektedir.

5 Mayıs 2014

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü İlk Doktora Mezunları

Enstitümüz, 2010 yılından itibaren Fen ve Mühendislik alanında kritik araştırma yapma ve araştırmacı yetiştirmeyi hedefleyen bir dikey büyüme politikasını benimsemiş ve uygulamıştır. Bu amaçla kurulan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ilk doktora mezunlarını 2015 yılında vermiştir.

2015

TAMİKAM

Enstitümüzün Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Mimari Restorasyon, Endüstriyel Tasarım ve ilgili diğer disiplinlerde yapılan çalışmaları desteklemek ve ilgili disiplinler arasında ortak çalışmalar gerçekleştirmek amacı ile kurulan Tasarım, Mimarlık ve Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAMİKAM) 2015 yılında aktif olarak faaliyete geçmiştir.

2015

İnovasyon Merkezi

İzmir’de potansiyel girişimcilerin teknoloji odaklı inovasyon yaratmalarını sağlayacak ortamı ve geleceğin “Bilişim ve Ar-Ge Şehri” nin özünü oluşturacak İnovasyon Merkezi kurulmasına ilişkin proje sözleşmesi 10 Temmuz 2012 tarihinde imzalanmış olup Merkez, Nisan 2016 tarihinden itibaren hizmete girmiştir.

Nisan 2016

Araştırma Üniversitesi

İYTE, kuruluşunun 25. yılında Türkiye’deki 10 “Araştırma Üniversitesi” arasında yer alma başarısı göstermiştir. Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma projesi kapsamında YÖK tarafından belirli kriterlere göre araştırma üniversitesi olarak belirlenen 10 üniversite, 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Eylül 2017 tarihinde açıklanmıştır.

26 Eylül 2017
X