Yabancı Diller Yüksekokulu

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün eğitim dili İngilizcedir. Lisans ve lisansüstü programlarda öğrenimlerini sürdürecek olan tüm öğrencilerin akademik düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekir. Yabancı Diller Bölümü bu ihtiyacı karşılamak üzere, 1996-1997 akademik yılında kurulmuş; 2010 yılına kadar Rektörlüğe bağlı bir birim olarak çalışmış; 2010 yılında da, Yüksekokul statüsüne geçmiştir. 

Yabancı Diller Yüksekokulu, Temel İngilizce ve Modern Diller Bölümlerini içerir. Müdür, iki müdür yardımcısı, hazırlık genel koordinatörü ve yüksekokul sekreterinden oluşan yönetim kadrosu ve öğretim elemanları ile lisans ve lisansüstü öğrencilere akademik düzeyde İngilizce eğitimi verir.

Yabancı Diller Yüksekokulunda eğitim-öğretim süreçleri şöyle yapılanmıştır: Üniversitemize  kayıt yaptıran lisans ve lisansüstü öğrenciler, öncelikle İngilizce Yeterlilik Sınavı’na alınırlar. Bu sınavda, Yabancı Diller Hazırlık Okulu Yönetmeliğinde öngörülen koşulları sağlayan öğrenciler İngilizce hazırlık eğitiminden muaf tutularak, kazandıkları programda eğitime başlarlar. Öngörülen koşulları sağlayamayan öğrenciler ise yeterlik sınavında aldıkları puanlar göz önüne alınarak, düzeylerine uygun olan kurlara yerleştirilir ve bir yıl boyunca İngilizce eğitimi alırlar. 

X