Öğrenci Araştırmaları

Nitelikli tez danışmanlarını, nitelikli araştırma olanaklarını, araştırma olanaklarına kolay ulaşım, kariyer geliştirme olanakları, burs olanakları, yurtdışı araştırma deneyim olanakları ve İnovasyon ekosistemi ve Teknopark olanakları her yıl kademeli olarak artmaktadır. Enstitü bünyesinde çalışmaya başlayan tüm bilim insanlarının bilimsel performanslarının dünya ortalamasının üzerinde olmasına dikkat edilmesi ile öğretim üyesi niteliği arttırılarak; İYTE, lisansüstü öğrenciler için cazip hale getirilmektedir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, öğretim üyesi başına en fazla TÜBİTAK projesi alan üniversitelerden biridir. Devam eden TÜBİTAK projelerinde öğrencilerin burslu olarak çalışması sağlanmaktadır.

Enstitü özellikle fen ve mühendislik alanında çok önemli test ve analiz cihazlarına sahiptir. Bu cihazların bir kısmı Kalkınma Bakanlığı, diğerleri ise TÜBİTAK, AB ve benzeri kurumlardan alınan projelerden sağlanmıştır. Proje sayısının artıyor olması araştırma altyapısının da güçlenmesini sağlamaktadır.

Önemli analiz ve test cihazlarına sahip Araştırma Merkezlerinde, öğrenci ve öğretim üyesi ayrımı yapılmadan tüm araştırmacılar analiz ve test hizmeti için ilgili merkeze başvurmaktadır.

Enstitü, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ürettikleri değerli bilginin ticarileşmesini kolaylaştırmak için Teknopark İzmir’de şirket kurmalarını, kurdukları şirketler üzerinden destek programlarına başvurmalarını ve gerekli eğitimleri almalarını özendirmektedir.

Teknopark İzmir ile İYTE arasında, özellikle lisansüstü eğitim alanında güçlü bir bağ kurulmuştur. Bu anlamda lisansüstü öğrencilere teknopark bünyesinde verilen eğitim/danışmanlık ve diğer olanaklar, İYTE’nin lisansüstü eğitimde tercih edilmesi için önemli bir faktör haline gelmiştir. Teknopark tarafından lisansüstü öğrencilere sağlanan şirket kurma aşamasında teknoparka ücretsiz başvuru yapabilme, düşük ücretli veya ücretsiz ofis imkânı, her türlü alt ve üst yapı kullanım hakkı ile çeşitli konulardaki eğitim ve mentörlük desteği, lisansüstü öğrencileri Teknoparkta şirket kurmaları noktasında cesaretlendirmektedir.

2205- Yurtiçi Lisans Burs Programı:

Bu burs programı üniversitelerde örgün temel fen ve sosyal bilimler alanlarında eğitim gören lisans öğrencilerini kapsamaktadır. Projenin temel amacı bilimsel düşünen ve araştırmacı kimliği ön planda olan başarılı öğrencilerin bilime teşvik edilmesi ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek.

Program hakkında güncel ve detaylı bilgi için tıklayınız.

2209-A- Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı:

Bu program kapsamında, üniversitelerde Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında lisans eğitimi alan öğrenci veya öğrencilerin yaratıcı ve araştırmacı özelliklerinin oluşmasını sağlayacak araştırma projeleri için makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için hibe desteği sağlamaktır. Bu programa, akademik danışmanı olan öğrenci veya proje yürütücüsü dışında en fazla 3 proje ortağı olan öğrenci grupları başvurabilmektedir.

Destek Süresi ve Miktarı: Yılda 2 dönem başvuru alınmaktadır. Araştırma projeleri en çok 12 aylık süre ile desteklenir ve maksimum destek tutarı 2.500 TL’dir.

Program hakkında güncel ve detaylı bilgi için tıklayınız.

2209-B- Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı

Bu program kapsamında üniversitelerde Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tıbbi Bilimler ve Tarımsal Bilimler alanlarında lisans eğitimi alan öğrenci veya öğrencilerin sanayinin bir sorunun çözmeye yönelik, sanayide uygulama potansiyeli olan ürün ve yöntemlerini geliştirdikleri araştırma projeleri için makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için hibe desteği sağlamaktır. Aynı zamanda projenin hazırlanması ve uygulanma süresince öğrenciye danışmanlık yapan akademik ve sanayi danışmanlarına da danışmanlık ücreti verilmektedir.

Destek Süresi ve Miktarı: Yılda 6 dönem başvuru alınmaktadır. Maksimum destek tutarı 4.000 TL ve akademik ve sanayi danışmanları içinde proje başına 1.000 TL’dir.

Program hakkında güncel ve detaylı bilgi için tıklayınız.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) - Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri

Bu program lisans son sınıf öğrencilerinin akademik danışmanları ve TAI uzmanları ile sanayi odaklı lisans bitirme projelerine destek vermektir. Bu program ile geleceğin çok yönlü mühendislerinin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Seçilecek projelerin TAI’ de yürütülen veya uygulanma potansiyeli olan ürün tasarımı, üretim, yöntem ve sürecin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlanması beklenmektedir.    

Destek Süresi ve Miktarı: Yılda 2 dönem başvuru alınmaktadır. Destek tutarı ve proje takvimi proje başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda gerçekleştirilecek toplantı ile belirlenmektedir.

Program hakkında güncel ve detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Makina Mühendisleri Odası (TMMOB)- Üniversitelerarası Bitirme Projeleri Sergisi ve Yarışması

Bu yarışmada İzmir ve Manisa’daki üniversitelerin Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümlerinde lisans son sınıf öğrencilerinin farklı alanlardaki projelerini sergileyebilmektedir. Projeler birçok akademisyenin, sanayicinin ve TMMOB yönetim kurulundan katılan jüriler tarafından değerlendirilmektedir. Bu yarışmanın temel amacı üniversite ve sanayi iş birliğinin artırılarak ulusal-uluslararası sanayinin gelişmesine ve üniversite öğrencilerinin gelişmesine de katkı sağlamaktır.

Proje yarışması hakkında güncel ve detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO)- Üniversiteler Arası İnşaat Mühendisliği Bölümleri Ödüllü Bitirme Projeleri Yarışması

Bu yarışmada İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde lisans son sınıf öğrencilerinin bitirme projelerini sergileyebilmektedir. Sergilenen projeler İMO üyeleri ve öğrenci üyeler tarafından değerlendirilmektedir. Bu yarışma sayesinde üniversite öğrencilerinin iş imkanları tanıma, geliştirme için ortam sağlanması ve aynı zamanda öğrencinin bilim, şantiye ve ofis (proje çizimi, hesaplamaları ve geliştirilmesi) ortamıyla tanışma fırsatı tanımaktadır.

Proje yarışması hakkında güncel ve detaylı bilgi için tıklayınız.

Mimarlık Eğitimi Derneği (MimED)- Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri

Bu yarışma her sene periyodik olarak düzenlenen mimarlık bölümü öğrencilerine açık ve iki aşamalı olarak düzenlenmektedir. Yarışmaya katılacak olan projeler farklı üniversitelerinin mimarlık fakültelerinin öğretim üyeleri, davet edilen yerli ve yabancı mimarların oluşturduğu bir jüri tarafından değerlendirilmektedir.

Proje yarışması hakkında güncel ve detaylı bilgi için tıklayınız.

İzmir Serbest Mimarlar Derneği- Öğrenci Bitirme Projesi Ödülleri

Bu yarışmaya İzmir’deki üniversitelerinin Mimarlık Bölümlerindeki lisans öğrencileri bitirme projeleri ile katılmaktadır. Proje yarışmasının temel amacı yeni-genç mimarları teşvik etmek ve fikirlerini paylaşımı ve geliştirilmesi için ortam hazırlamaktır.

Proje yarışması hakkında güncel ve detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB)-Öğrenci Bitirme Projesi Yarışması

Bu yarışma her yıl Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB) ve Şehir Plancıları Odası iş birliği ile düzenlenmektedir. Yarışmaya Türkiye‘deki üniversitelerde Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje, rapor çalışmaları hazırlayan lisans öğrencileri katılabilmektedir. Projenin temel amacı dinamik, girişimci, çözüm üretme konusunda yaratıcı fikirlere sahip olan genç Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin keşfedilmesi ve teşvik edilmesidir.  

Proje yarışması hakkında güncel ve detaylı bilgi için tıklayınız.

2214-A - Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı:

Bu program kapsamında, doktora yeterlik sınavını geçmiş ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ve Tıbbi Bilimlerde uzmanlık öğrencileri için yurt dışında tezleriyle ilgili araştırma ihtiyaçlarını sağlamak için destek verilmektedir.

Destek Süresi ve Miktarı: Burs süresi 12 aylı geçmemek şartı ile TÜBİTAK tarafından belirlenmektedir. Adaylar için belirlenen aylık burs miktarı Avrupa ülkeleri için en fazla 1.500 Avro, diğer ülkeler için en fazla 1.800 Amerikan dolarıdır.

Program hakkında güncel ve detaylı bilgi için tıklayınız.

1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG):

Bu program kapsamında yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimcilere katma değer ve nitelikli istihdam sağlanarak uluslararası rekabet gücü yüksek, yenilikçi, teknolojik ürün ve hizmetlerin sağlanması amaçlanmıştır. Bu proje sayesinde girişimcilere girişimcilik eğitimleri verilmektedir ve ayrıca bu konuda deneyimli rehberler ile idari, ticari ve teknik konularda destek sağlanmaktadır.

Program hakkında güncel ve detaylı bilgi için tıklayınız.

2238 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı

Bu programın amacı çeşitli konularda yenilikçi iş fikri olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin girişimcilik ve yenilikçilik konularına yönelik farkındalıklarını artırmak ve fikirlerini hayata geçirmelerini için uygun bir ortam hazırlamaktır.

Program hakkında güncel ve detaylı bilgi için tıklayınız.

X