Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS)

Eğitim planı, ders programı, ders seçme ve not işlemleri başta olmak üzere akademik işleyişin her aşaması için, akademisyen ve öğrencilerin kullanımı üzerine hazırlanmış İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Öğrenci Bilgi Sistemidir (ÖBS).

Bu sistemle İYTE’ye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, öğrenci numarasını ve şifre olarak şifre sıfırlamaya tıkladıktan sonraki adımları takip ederek  sisteme bağlanmaları sağlanır. Akademisyenler de not girişleri ve dersten çekilme işlemlerini aynı sistem üzerinden gerçekleştirebilir.

Öğrenciler, sistem üzerinden aşağıdaki işlemleri yapabilmektedir:

  • İletişim bilgilerini sistem üzerinden ekleyebilir, güncelleyebilir,
  • Akademik takvimde ilan edilen ders seçme sürecinde, ders seçme işlemlerini gerçekleştirebilir; ders ekle/bırak sürecinde danışmanı aracılığıyla ders seçimlerini değiştirebilir,
  • Haftalık Ders Programını görüntüleyebilir ve yazdırabilir,
  • Öğretim süresince görecek olduğu dersleri, Öğrenim Programı aracılığıyla görüntüleyebilir,
  • İlan edilen notlarını görüntüleyebilir,
  • Transkriptini görüntüleyebilir,
  • Şifre değişikliği işlemi aracılığıyla kendine yeni şifre tanımlayabilir.
X