Toplumsal Farkındalık ve Liderlik Belgesi Sistemi (TFLB)

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde kayıtlı öğrencilere, öğrenim süreleri boyunca üniversite içinde veya dışında organize edilen sosyal ve kültürel faaliyetler ile kariyer gelişimlerine yönelik etkinliklere katılımları ile elde edecekleri kazanımların tanınması ve bu faaliyetlerin kayıt altına alınması ile ilgili süreçler ve belgenin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Toplumsal Farkındalık ve Liderlik Belgesi (TFLB), öğrencinin aktif üretimlerini ön plana çıkarmayı, öğrencileri akademik alan dışı üretime teşvik etmeyi ve ürettiği çıktıları puanlamayı amaçlar. Belgenin daha etkili ve faydalı bir şekilde kullanılabilmesi için, öğrenci etkinlik ve çalışmaları 4 ana başlık altında toplanmıştır.

  • Liderlik ve Kariyer Gelişimi
  • Toplumsal Sorumluluk ve Katılım
  • Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Dirençlilik
  • Kişisel Gelişim ve Yetenek Çeşitlendirme
X