İYTE’M

Rehber

Enstitümüz birim ve personelinin telefon ve e-posta bilgilerini içeren çevrim içi rehber uygulamasıdır.

Webmail

İYTE personeli ve öğrencilerinin e-posta hizmetine web tabanlı ulaşabilmelerini sağlayan sistemdir.

EBYS

Resmî yazışmalarla ilgili bütün süreçlerin bilgisayar ortamında yapılmasını sağlayan uygulamadır.

Arıza Kayıt

Bilgisayar ve yapı işleri ile ilgili arızaların daha hızlı ve etkin bir biçimde çözümlenmesini sağlar.

Yemekhane

Merkezî Kafeterya yemek menüsünün aylık olarak görüntülenmesinin yanı sıra kredi kartı ile bakiye yüklemesini sağlar.

Rektör'den Talep Formu

İYTE ile ilgili doğrudan görüş, öneri, talep ve şikayetlerinizi, iyte e-posta hesabıyla giriş yaparak Rektörümüze iletebilirsiniz.

Personel İzin

İYTE personelinin, izin ve rapor durumlarının takip edilebileceği uygulamadır. "Özlük İşleri Web Otomasyonu" aracılığıyla kullanılır.

X