Basın ve Halkla İlişkiler

İYTE Basın ve Halkla İlişkiler Birimi, Enstitümüz tarafından düzenlenen açılış ve mezuniyet törenleri, panel, konferans, seminer, sempozyum, şenlik, toplantı, fuar gibi faaliyetleri düzenlemek, bu faaliyetler hakkında yazılı ve görsel basın ile Enstitü içi birimleri bilgilendirmek, duyurular yapmak ve İYTE’yi tanıtmak üzere kurulmuştur.

Birim ayrıca, Enstitümüzü ziyaret eden konuklara kurumu ve kampüsü tanıtma; çeşitli tanıtım programları hazırlama ve uygulama;  lise ve dengi okullar için İYTE’de ilgi duydukları bölümler hakkında tanıtım ve bilgilendirme gezi ve programları düzenleme ve uygulama görevlerini de üstlenmiştir.

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi, Enstitümüzün tanıtımında kullanılan kitap, katalog, broşür, afiş, akademik takvim, CD gibi tanıtım amaçlı materyalin hazırlanması ve Rektörlük tarafından talep edilen diğer görevlerin yerine getirilmesinden de sorumludur.

X