Uluslararası İlişkiler Ofisi

Uluslararası İlişkiler Ofisi, kurulduğu günden bu yana, uluslararası alanda yüksek öğretime dair değişimleri ve ilerlemeleri izleyerek Enstitümüzü bunlardan haberli kılmayı ve gerekli bağlantıları sağlamayı amaç edinmiştir. Avrupa Birliği Eğitim Programlarına katılımı Enstitümüz’de etkin bir hale getirmiştir. En yaygın uluslararası programlardan biri olan Erasmus Programı kapsamında yapılan ikili anlaşmaların sayılarının, ülke ve kurum çeşitliliğinin artmasına ciddi ölçüde katkıda bulunmaktadır. Erasmus Programı, bir yandan öğrencilerimizin Avrupa Birliği’nde yer alan üniversitelerde kısa süreli öğrenim görmelerine, kurum ve kuruluşlarda staj çalışmaları yaparak mesleki eğitim almalarına; bir yandan da, öğretim üye ve görevlilerinin ders vermek üzere karşılıklı değişim gerçekleştirerek farklı üniversitelerde uygulanan eğitim-öğretim tekniklerini izlemelerine ve personelin (akademik ve idari) eğitim almasına imkan vermektedir. Programın sunduğu bir başka fırsat ise, yüksek öğretim kurumları dışında çalışan Avrupalı meslek sahiplerinin de öğrencilerimize eğitim vermek üzere gelebilmesidir.

Ofisimiz Erasmus Program faaliyetleri ile ayrıca, Enstitümüz’ün Avrupa Birliği çapında tanınırlılığının ve diploma değerinin artmasına katkı sağlamaktadır.

X