Öğrenci Konseyi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Konseyi, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, yaşadığı çevreye ve topluma duyarlı, mevcut sorunları dile getirmekle yetinmeyip, sorunun çözümü sürecinde söz ve insiyatif almayı kendine amaç edinmiştir. Üniversitemizdeki tüm karar mekanizmalarında öğrencileri ilgilendiren konularda alınacak kararlarda yer almak; bu kararların öğrencinin lehine sonuçlanmasını sağlamak; öğrencilerin eğitim ve öğretim başta olmak üzere bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerine katkıda bulunmak; İYTE öğrencilerini üniversite içinde ve dışında en iyi şekilde temsil etmek üzere çalışmaktadır.​

Öğrenci Konseyleri üniversitelerde, öğrencilerin temel ihtiyaçlarını ve sorunlarını tespit etmek ve bunları ilgili makamlara iletmekle yükümlü, öğrencilerle üniversite yönetimi arasında köprü görevi gören, her türlü siyasi otoriteden bağımsız rektörlüğe bağlı birimlerdir. 

Öğrenci Konseyi üyeleri demokratik seçimlerle belirlenir. Seçilen üyeler bir araya gelerek fakülte temsilcilerini, yürütme kurulunu ve denetleme kurulunu oluştururlar.

Eğitim hayatınızdaki ihtiyaç ve sorunları, yönetime iletmek istediğiniz önerileri; öğrenci konseyi aracılığıyla ogrencikonseyi@iyte.edu.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.  

 

X