Araştırma Destekleri

Akademik kariyerine İYTE’de başlayan öğretim üyelerine, araştırma faaliyetlerine süre kaybetmeden başlayabilmeleri için “Başlangıç Desteği” sağlamaktadır. Başlangıç Desteği Programı 2012 yılında başlamış, belirli bir tecrübe sonrasında 2016’da Enstitü Yönetim Kurulunda onaylanan “İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Başlangıç Desteği Başvuru ve Uygulama Usulleri” ile resmi nitelik kazanmıştır. Bu program kapsamında, ilk kez İYTE’de akademik hayatına başlayan ve saygın ulusal ve uluslararası kurumlardan ödül alan öğretim üyelerine her yılın başında Enstitü Yönetim Kurulunda belirlenen destek verilmektedir. Bu destekten 2012 yılında 13, 2013 yılında 4, 2014 yılında 20, 2015 yılında 6, 2016 yılında 4 ve 2017 yılında 5 ve 2018 yılında 6 öğretim üyesi yararlanmıştır. Başlangıç desteği dışında, yeni göreve başlayan öğretim üyelerinin talepleri öncelikle ele alınmakta, araştırma desteği (makina/teçhizat, sarf vb.) ve laboratuvar sağlanmaktadır.

X