Öğretme ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Birimi

Birim, Enstitüde öğrenme ve öğretme süreçlerini geliştirmek, yenilikçi yaklaşımları araştırmak ve uygulamak amacıyla 27.08.2019 tarihinden itibaren faaliyet göstermektedir.

  • Yenilikçi eğitim uygulamalarının ve teknolojilerin araştırılması ve uygun olanların Enstitü ekosistemine entegre edilebilmesi için faaliyetler organize eder.
  • Öğretim teknolojilerinin öğretimde ve araştırmalarda kullanımını yaygınlaştırır.
  • Mevcut ve göreve yeni başlayan öğretim üyeleri ve elemanları ile öğrencilerin öğretme ve öğrenme beceri ve verimliliğini artırmak için çalışmalar yapar, danışmanlık desteği sağlar. Öğretim elemanlarına yeni ve etkin öğretim yöntem, strateji ve teknikleri ve ölçme ve değerlendirme konusunda destek verir.
  • Enstitüde verilen ders izlencilerinin hazırlanması ve iyileştirilmesi konusunda öğretim üyeleri ile işbirliği yaparak bu konuda destek verir.
  • Öğrencilerin ihtiyaç duydukları konularda, öğrenci asistanlığı desteğinden yararlanması için destek olur.
  • Öğrenme ve öğretme konularında seminer, çalıştay ve konferanslar düzenler.
  • Öğretim sürecinde kullanılacak ölçme ve değerlendirme materyalleri hazırlanmasına danışmanlık eder, hazırlanan materyalleri erişime açar.
  • Dönem sonu öğrenci ders değerlendirme anketlerini yaparak, ders ölçme ve değerlendirmeleri analiz eder, analiz sonuçlarına göre öğretim elemanlarına ve öğrencilere geri bildirim verir ve rapor hazırlar.
  • Öğrenme ve öğretme konularında bilimsel yayın / bildiri hazırlığı yapar.
Prof. Dr.  Sacide AltınkayaKomisyon Başkanı
Prof. Dr. Canan VarlıklıÜye
Doç. Dr. Berna ÖzbekÜye
Doç. Dr. Gökhan KiperÜye
Doç. Dr. Tonguç AkışÜye
Dr. Öğr. Üyesi Benay Uzer YılmazÜye
Dr. Öğr. Üyesi Günnur GülerÜye
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Atakan EkizÜye
Öğr. Gör. Dr. Yasemin Özcan GönülalÜye

cum21şub10:00cum17:00Eğitimde Yeni Yaklaşımlar10:00 – 17:00 İYTE Gösteri Merkezi

cum15şub10:00cum17:00İYTE Eğitim Çalıştayı10:00 – 17:00 Prof. Dr. Erdal Saygın Amfisi, Prof. Dr. Erdal Saygın Amfisi

 
 

Prof. Dr. Yusuf Baran

Prof. Dr. Sacide Alsoy Altınkaya

 
 

Prof. Dr. Arif Altun

Serpil Tuti Sarı

 
 

Prof. Dr. Soner Yıldırım

Dr. Ahmet Murat Ellez

X