Sağlık, Kültür ve Spor

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, sağlık, beslenme, kültür, spor alanlarında faaliyet gösteren birimler ile yapılanmıştır.

Başlıca görevleri, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarını sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak, ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetişmelerini desteklemek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.

X