Öğrenci İşleri

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Enstitümüze yeni kayıt hakkı kazanan tüm lisans ve lisansüstü öğrencilerin kayıt ve mezuniyetleri arasındaki sürede bir dizi akademik işlemler konusunda hizmet sunar. Kayıt hakkı kazanan ve devam eden öğrencilerimizin kayıt duyurularını hazırlar; katkı payı ve öğrenim ücreti işlemlerini yapar; akademik takvimde belirtilen tarihlerde dönem ve Yaz Öğretimi kayıtlarını alır; öğrenci kimlik kartlarını hazırlar ve öğrencilere teslim eder; öğrencilere ait belgeleri (öğrenci belgesi, transkript, aslı gibidir vb.) düzenler; mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerimizin geçici mezuniyet, diploma ve diploma eklerini hazırlar; onur, yüksek onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimizin tespitini yaparak belgelerini hazırlar; kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapar; Öğrenci Bilgi Sistemi yürütücülüğünü yaparak kullanıcılara hizmet verir; Yükseköğretim Kurulu, ÖSYM ve Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu ve diğer resmi kurumlardan istenen form, rapor ve tabloları hazırlayarak istatistiki bilgileri düzenler.

Ayrıca, başta öğrenciler olmak üzere, akademik ve idari personeli, Yükseköğretim Kurulu Mevzuatı’na uygun olarak hazırlanan yönetmelikler ve yönergeler çerçevesinde bilgilendirir.

X