Araştırmalar Direktörlüğü

Araştırma stratejisi ve hedeflerinin belirlenmesi/takibi/revizyonu süreçlerinin optimizasyonu için 25.02.2014 tarih ve 4 sayılı Senato Kararı ile İYTE “Araştırmalar Direktörlüğü” (İYTE-AD) kurulmuştur. Araştırmalar Direktörlüğünün ana faaliyet alanı Enstitünün araştırma ve geliştirme politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve güncellenmesi ile araştırma faaliyetlerinin düzenli izlenmesi ve işletilmesidir.

İYTE’nin en güçlü yanı olan “araştırmacı insan kaynağı”, bu insan kaynağının en büyük yardımcısı niteliğindeki “erişilebilir araştırma merkezleri”, “Teknoloji Transfer Ofisi”, “Teknopark İzmir” ve özellikle genç girişimciler için yapılandırılan “İnovasyon Merkezi”, İYTE’nin araştırma ekosistemini oluşturmaktadır. Tüm bu sistemin, Enstitünün stratejileri doğrultusunda yönlendirilmesi ve koordinasyonu Araştırmalar Direktörlüğü tarafından yönetilmektedir.

X