Stratejik Planlama

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.

Yönetmelik İçin Tıklayınız

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu.

Kılavuz İçin Tıklayınız

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ 

Tebliğ İçin Tıklayınız

Enstitü Yönetim Kurulunun 05.09.2017 tarih ve 27/1 sayılı kararı ile uygunluğuna karar verilmiştir.

İYTE 2014-2018 Dönemi Stratejik Plan Değerlendirmesi

X