Stratejik Planlama

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.

Yönetmelik İçin Tıklayınız

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu.

Kılavuz İçin Tıklayınız

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ 

Tebliğ İçin Tıklayınız

Enstitü Senatosu’nun 17.03.2020 tarih ve 10/2 sayılı Kararı ile Stratejik Plan Kurul ve Komisyon Oluşumları aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmiştir.

Stratejik Plan Sorumlu Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Serdar KALE

İYTE Stratejik Plan Koordinatörleri

Prof.Dr. Volga BULMUŞ

Prof.Dr. İpek AKPINAR

Doç. Dr. Koray VELİBEYOĞLU

Stratejik Planlama Koordinatör Birimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İYTE Stratejik Plan Üst Kurulu

Rektör/Başkan

Rektör Yardımcıları

Fakülte Dekanları

MFBE Müdürü

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Araştırmalar Direktörü

Genel Sekreter

Öngörülen Diğer Üyeler

İYTE Stratejik Danışma Kurulu

BAP Koordinatörü

TAM Direktörü

UİO Müdürü

Toplumsal Sorumluluk Koordinatörü

Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörü

TTO Temsilcisi

Öğrenci Temsilcisi/ Öğrenci Toplulukları  Temsilcisi (En fazla 3 kişi)

Öngörülen Diğer Üyeler

Birim Görevlileri

Enstitü Yönetim Kurulunun 05.09.2017 tarih ve 27/1 sayılı kararı ile uygunluğuna karar verilmiştir.

İYTE 2014-2018 Dönemi Stratejik Plan Değerlendirmesi

X