Stratejik Planlama

Enstitü Senatosu'nun 03.10.2017 tarih ve 19/6 sayılı Kararı ile Stratejik Plan Kurul ve Komisyon Oluşumları aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmiştir.

Stratejik Plan Sorumlu Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Serdar KALE

İYTE Stratejik Plan Koordinatörü

Prof.Dr. Ahmet Emin EROĞLU

Yrd.Doç.Dr. Koray VELİBEYOĞLU

Stratejik Planlama Koordinatör Birimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İYTE Stratejik Plan Üst Kurulu

Rektör/Başkan

Rektör Yardımcıları

Fakülte Dekanları

MFBE Müdürü

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Araştırmalar Direktörü

Genel Sekreter

Öngörülen Diğer Üyeler

İYTE Strateji Danışma Kurulu

Rektör Yardımcıları

Araştırma Merkez Müdürleri (MAM/Çevre Ar-Ge/JEOMER/BİYOMER/TAMİKAM/AVİLAR)

UİO Müdürü

Toplumsal Sorumluluk Koordinatörü

Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörü

TTO Temsilcisi

Öğrenci Temsilcisi/Öğrenci Toplulukları Temsilcileri (En Fazla Üç Kişi)

Öngörülen Diğer Üyeler

Birim Görevlileri

Enstitü Yönetim Kurulunun 05.09.2017 tarih ve 27/1 sayılı kararı ile uygunluğuna karar verilmiştir.

İYTE 2014-2018 Dönemi Stratejik Plan Değerlendirmesi

X