Araştırma Ekosistemi

İYTE’nin en güçlü yanı olan “araştırmacı insan kaynağı”, bu insan kaynağının en büyük yardımcısı niteliğindeki “erişilebilir araştırma merkezleri”, “Teknoloji Transfer Ofisi”, “Teknopark İzmir” ve özellikle genç girişimciler için yapılandırılan “İnovasyon Merkezi”, İYTE’nin araştırma ekosistemini oluşturmaktadır.

İYTE-AD

ARAŞTIRMALAR DİREKTÖRLÜĞÜ

İYTE Araştırmalar Direktörlüğünün ana faaliyet alanı Enstitünün araştırma ve geliştirme politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve güncellenmesi ile araştırma faaliyetlerinin düzenli izlenmesi ve işletilmesidir. 

BAP-K

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün misyonu, İYTE öğretim üyeleri tarafından yürütülen/ yürütülecek veya ortak olunan araştırma projelerinin teklif, başvuru, gerçekleştirme ve sonuçlandırma süreçlerinde ihtiyaç duyulan teknik ve idari desteğin hızlı bir şekilde verilmesini sağlamak ve ilgili birimleri koordine etmektir.

Projeler

Ulusal / Uluslararası Fonlar

İYTE, yüksek standartlarda lisans eğitimi vermesinin yanında, bilim ve teknoloji alanında en gelişmiş teknik üniversite modellerinden teknoloji enstitüsü modeliyle; ülke ve bölge ihtiyaçları doğrultusunda stratejik alanlara yönlendirilmiş, araştırma-geliştirme hedefi yüksek, lisansüstü programları ve farklı disiplinlerden uzman araştırmacıların bir araya gelmesiyle oluşan bir araştırma üniversitesidir.

GCRIS

Araştırma Bilgi Sistemi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Araştırma Ekosisteminin bir parçası olan İYTE GCRIS Veritabanı,İYTE’deki tüm araştırma çıktılarının ötesinde; ödüller, projeler, laboratuvar ekipmanları gibi araştırma bileşenlerini de aramaya ve keşfetmeye olanak sağlayan, bu bileşenleri araştırmacılarla ilişkilendirerek farklı metriklerle ileri düzey raporlama sunabilen ve kurumsal stratejik kararlara destek veren bir araştırma ve performans değerlendirme bilgi sistemidir. Bunun yanında araştırma faaliyetleriyle ilgili her türlü akademik çıktıyı bir araya getiren, düzenleyen ve uzun dönemli koruma sağlayarak tüm bilim dünyası ile paylaşıma izin veren uluslararası standartlarda bir açık kurumsal akademik arşivdir.

X