EURAXESS

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu (COM) Ocak 2000 tarihinde, Avrupa araştırma politikalarını birleştirme ve bir yapı kazandırma düşüncesi ile AB’nin bu alandaki gelecek faaliyetlerinin temel taşı olarak, ‘Avrupa Araştırma Alanı’nın (European Research Area – ERA) kurulmasına karar vermiştir. Bu doğrultuda, AB’nin Hedefleri: 1- ‘Araştırmacı’lığın bir meslek olarak tanınması, 2- Araştırmacılar için çekici, açık ve sürdürülebilir bir Avrupa işgücü piyasasının geliştirilmesi, 3- ‘Beşinci Özgürlük (Fifth Freedom)’ olarak tabir edilen ‘Bilginin Serbest Dolaşımı’nın yaratılmasıdır. Bu nedenle amaç, Araştırmacıların Serbest Dolaşımının sağlanmasıdır. Dolayısı ile EURAXESS, AB’nin makro politikalarından biri olarak kısaca ‘Araştırmacıların Serbest Dolaşımı’ olarak özetlenebilir. EURAXESS’in tam tanımını Türkçe olarak ifade edecek olursak; “EURAXESS, araştırma kariyerlerini Avrupa’da sürdürmeyi veya Avrupa’ya bağlı kalmayı isteyen araştırmacılar için eksiksiz bilgi ve destek hizmetlerine erişim imkanı sağlayan benzersiz bir pan-Avrupa programıdır.” İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) AB Komisyonu tarafından onaylanarak, 2016 yılı başından bu yana AB’nin ülkemizdeki resmi hizmet merkezleri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
X