Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 21 anabilim dalında lisansüstü eğitim vermektedir. İYTE, Bilim-Tasarım-Teknoloji sacayağına dayalı ana yapılanması çerçevesinde, ileri eğitim ve araştırma konuları ile geleceğin öğretim üyeleri ve araştırmacılarını yetiştirir.

İYTE lisanüstü programlarının felsefesi alana bağlı farklılıklar gösterir. Fen bilimleri alanındaki anabilim dallarının önceliği, “paradigmatik bilimsel yenilikler” ile yeni teknolojilere götürecek bir lisansüstü eğitimken, mimarlık alanındaki anabilim dalları “kavramsal ve teknolojik tasarım” ağırlıklı bir lisansüstü eğitime ağırlık verir. Mühendislik alanında çalışan anabilim dalları da “yenilikçi teknolojiler”e yönelik, endüstriyel ihtiyaçları da göz önüne alarak, artı değeri yüksek ürünler yaratacak bir lisansüstü eğitime odaklanır. Disiplinlerarası anabilim dalları ise farklı disiplinlerin kendi sınırları, soruları ve kendi çalışma konularının ötesine geçen ve diğer disiplinlerle kesişen alanlarda lisansüstü eğitim verir.

Lisansüstü programlar, donanımlı ve güçlü eğitim ve araştırma kadrosu ve gelişmiş teknik altyapısı ile öğrencilerine ileri düzeyde uzmanlık ve beceriler kazandırır. Ulusal ve uluslararası kurumlarca desteklenen çeşitli araştırma projeleri ve bunlara dayanan tezler ile öğrencilere hem akademinin hem de endüstrinin ihtiyacı olan nitelikleri kazanırlar. Mezunlarımızın çoğu, ülkemizde ve dünyada ileri araştırma kurumları, üniversiteler veya sanayi kuruluşlarında görev alırlar.

X