Bölüm Laboratuvarları

Cihaz İsmiBölümLaboratuvar AdıSorumlu
Polarimetre (Bellingham Stenley Ltd. ADP 410)KimyaBioorganik Araştırma LabProf. Dr. Ali ÇAĞIR
Daldırma Soğutucu - Soğuk Reaksiyon Koşulları (Thermo Scientific NesLab CC100)KimyaBioorganik Araştırma LabProf. Dr. Ali ÇAĞIR
Gaz Kromatografisi (Shimadzu GC2010)KimyaKemometri Araştırma Lab.Prof. Dr. Durmuş ÖZDEMİR
Fourier Dönüşümü Kızılötesi Spektroskopisi (Perkin Elmer Frontier FT-IR / NIR)KimyaKemometri Araştırma Lab.Prof. Dr. Durmuş ÖZDEMİR
Yakın Kızılötesi Spektroskopisi (Bio Rad Excalibur Serisi FTS 3000)KimyaKemometri Araştırma Lab.Prof. Dr. Durmuş ÖZDEMİR
Gaz Kromatografisi (Shimadzu GC-17A)KimyaKromatografi Lab.Öğr. Gör. Pınar BAYDARA
Polarimetre (SOIF WZ2-2S)KimyaKromatografi Lab.Öğr. Gör. Dr. Hüseyin ÖZGENER
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC SHIMADZU-LC10)KimyaKromatografi Lab.Prof. Levent ARTOK
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (AJAN TEKNOLOJİLERİ-1200 HPLC)KimyaKromatografi Lab.Prof. Dr. Ahmet Emin EROĞLU
Öğr. Gör. Gülay HAZNEDAR
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (AJAN TEKNOLOJİLERİ-1200 Prepartif-HPLC)KimyaKromatografi Lab.Prof. Dr. Ahmet Emin EROĞLU
Öğr. Gör. Gülay HAZNEDAR
C, H, N, S Elemental Analiz Cihazı (Leco CHNS-932)KimyaKromatografi Lab.Öğr. Gör. Dr. Hüseyin ÖZGENER
Elektrospinning -Mikro Ölçekli Polimer Elyaf Üretimi- (İnovenso NE300)KimyaAraştırma Lab.Doç. Dr. Ümit Hakan YILDIZ
Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometresi (AGILENT TECCHNOLOGIES VARİAN 400)KimyaNükleer Manyetik Rezonans Lab.Prof. Dr. Levent ARTOK
Öğr.Gör. Dr. Hüseyin ÖZGENER
Orta Bölge Kızıl Ötesi Spektrometre MID-IR (PERKİN ELMER FTIR SPECTRUM 100)KimyaSpektroskopi Lab.Öğr. Gör. Dr. Hüseyin ÖZGENER
Mor Ötesi - Görünür Bölge Spektrofotometresi (SHIMADZU UV-VIS SPEKTROPHOTOMETR UV2550)KimyaSpektroskopi Lab.Öğr. Gör. Dr. Hüseyin ÖZGENER
Gaz Kromatografi (AJAN TEKNOLOJİLERİ 6890N GS - SİSTEM)KimyaSpektroskopi Lab.Prof. Dr. Levent ARTOK
Mikrodalga Uygulamalı Sentezler Cihazı (CEM-DISCOVER-S)KimyaSpektroskopi Lab.Prof. Dr. Levent ARTOK
Floresan Spektrofotometre (VARİAN CARY ECLİSE SPEKTROPHOTOMETR)KimyaSpektroskopi Lab.Doç. Dr. Ümit Hakan YILDIZ
Spektrofotometre (VARİAN CARY 50 UV-VIS SPEKTROPHOTOMETR)KimyaSpektroskopi Lab.Öğr. Gör. Dr. Hüseyin ÖZGENER
Tane Boyut ölçüm cihazıKimyaFizikokimya-Yüzey ve Arayüzey Kimyası Araştırma Lab.Prof. Dr.Hürriyet POLAT
Yüzey Gerilim cihazıKimyaFizikokimya Yüzey ve Arayüzey Kimyası Araştırma Lab.Prof. Dr.Hürriyet POLAT
Kontak açısı ölçüm cihazıKimyaFizikokimya-Yüzey ve Arayüzey Kimyası Araştırma Lab.Prof. Dr.Hürriyet POLAT
Flotasyon cihazıKimyaFizikokimya-Yüzey ve Arayüzey Kimyası Araştırma Lab.Prof. Dr.Hürriyet POLAT
Kromatografi Protein Saflaştırma Cihazı ISCOKimyaBiokimya Araştırma Lab.Doç. Dr. Gülşah ŞANLI MOHAMED
Biyo Aktivite Ölçümleri Cihazı Nanodrop Perkin ElmerKimyaBiokimya Araştırma Lab.Doç. Dr. Gülşah ŞANLI MOHAMED
Soğutmalı İnkübasyon CihazıKimyaBiokimya Araştırma Lab.Doç. Dr. Gülşah ŞANLI MOHAMED
Flaş Kromatografisi 2 (Kombi Flaş)KimyaOrganik Kimya Sentez Araştırma Lab.Prof. Dr. Levent ARTOK
CRYOSTAT -80 CKimyaOrganik Kimya Sentez Araştırma Lab.Prof. Dr. Levent ARTOK
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (Agilent 1200 HPLC)KimyaAnalitik Kimya Araştırma Lab.Prof. Dr. Ahmet Emin EROĞLU
Agilent 7100 Kılcal ElektroforeziKimyaAnalitik Kimya Araştırma Lab.Prof. Dr. Ahmet Emin EROĞLU
Nanospinner Temel Sistem elektrospinning cihazıKimyaAnalitik Kimya Araştırma Lab.Prof. Dr. Ahmet Emin EROĞLU
Atomik Absorbsiyon Spektrometresi AAS (Thermo Elemental Solaar M6)KimyaAnalitik Kimya Araştırma Lab.Prof. Dr. Ahmet Emin EROĞLU
Renkölçer (Sherwood 260UV)KimyaAnalitik Kimya Araştırma Lab.Prof. Dr. Ahmet Emin EROĞLU
Floresans spektrofotometresi (Brooks Rand Model 3 Atomic)KimyaAnalitik Kimya Araştırma Lab.Prof. Dr. Ahmet Emin EROĞLU
Alev Fotometre (Sherwood 360 Alev Fotometresi)KimyaAnalitik Kimya Araştırma Lab.Prof. Dr. Ahmet Emin EROĞLU
Shimadzu HPLCKimyaProteomik Lab.Prof. Dr. Talat YALÇIN
Dionex Ultimate 2D HPLCKimyaProteomik Lab.Prof. Dr. Talat YALÇIN
Bruker Autoflex ve MALDI-TOF-TOF-MSKimyaProteomik Lab.Prof. Dr. Talat YALÇIN
Thermo LTQ İyon Tuzağı MSKimyaProteomik Lab.Prof. Dr. Talat YALÇIN
ABI Sciex 4000KimyaProteomik Lab.Prof. Dr. Talat YALÇIN
Q-Tuzak MSKimyaProteomik Lab.Prof. Dr. Talat YALÇIN
2D-Gel Elektroforez sistemiKimyaProteomik Lab.Prof. Dr. Talat YALÇIN
Lazer kaynaklı plazma SpectrotereKimyaLazer Plazma ve Optik Spektroskopi Lab.Prof. Dr. Şerife YALÇIN
Ultrasonik Nebulazör ve Optik Dedektörler ve Optik EklentilerKimyaLazer Plazma ve Optik Spektroskopi Lab.Prof. Dr. Şerife YALÇIN
Bilgisayar Test Otomatik Parça Üretim Makinesi (SICONO-CNC)KimyaAnalitik Kimya Yeni Ölçüm Teknikleri ve Cihaz Ataçmanları Araştırma Lab.Dr. Öğretim Üyesi Engin KARABUDAK
Yapay Fotosentez Oluşturucu Spektroskopik Dalgaboyu Ayarlayıcısı (UNISENSE)KimyaAnalitik Kimya Yeni Ölçüm Teknikleri ve Cihaz Ataçmanları Araştırma Lab.Dr. Öğretim Üyesi Engin KARABUDAK
3 Boyutlu Baskı Makinesi (STARTASYS OBJET 3 D PRIME)KimyaAnalitik Kimya Yeni Ölçüm Teknikleri ve Cihaz Ataçmanları Araştırma Lab.Dr. Öğretim Üyesi Engin KARABUDAK
Human Power I Su Arıtma SistemiMoleküler Biyoloji ve GenetikMBG Ortak Lab.Öğr.Gör. TEK EKEN - Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ
Scotsman AF80 Buz MakinesiMoleküler Biyoloji ve GenetikMBG Ortak Lab.Öğr.Gör. TEK EKEN - Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ
Nüve ND12 Distile Su CihazıMoleküler Biyoloji ve GenetikMBG Ortak Lab.Öğr.Gör. TEK EKEN - Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ
Nüve OT300 OtoklavMoleküler Biyoloji ve GenetikMBG Ortak Lab.Öğr.Gör. TEK EKEN - Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ
Nüve DF590 -86 BuzdolabıMoleküler Biyoloji ve GenetikMBG Ortak Lab.Öğr.Gör. TEK EKEN - Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ
Beckman Coulter Mikrofuge 16 SantrifüjMoleküler Biyoloji ve GenetikMBG Lisans Lab.Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ
Sigma 1-15 PK SantrifüjMoleküler Biyoloji ve GenetikMBG Lisans Lab.Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ
Gen Miktarı SpektrofotometresiMoleküler Biyoloji ve GenetikMBG Lisans Lab.Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ
Bio-Rad Western Blot SistemiMoleküler Biyoloji ve GenetikMBG Lisans Lab.Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ
IKA KS 4000 i Control Çalkalamalı İnkübatörMoleküler Biyoloji ve GenetikMBG Lisans Lab.Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ
Olympus SZ61 Stereo MikroskobuMoleküler Biyoloji ve GenetikMBG Lisans Lab.Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ
Olympus SZ51 Stereo MikroskobuMoleküler Biyoloji ve GenetikMBG Lisans Lab.Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ
Olympus CX21 Bileşik MikroskobuMoleküler Biyoloji ve GenetikMBG Lisans Lab.Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ
XS2-107BN Bileşik MikroskopMoleküler Biyoloji ve GenetikMBG Lisans Lab.Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ
Delta Büyüme ÇemberiMoleküler Biyoloji ve GenetikMBG Lisans Lab.Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ
Nüve EN055 İnkübatörMoleküler Biyoloji ve GenetikMBG Lisans Lab.Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ
Olympus CX31 Mikroskopu + Sony ExwaveHAD Color Video KameraMoleküler Biyoloji ve GenetikMBG Lisans Lab.Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ
Thermo 300XL Güç Sağlayıcı + Thermo Owl Easycast B2 Tank-Jel SistemiMoleküler Biyoloji ve GenetikMBG Lisans Lab.Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ
ECX-F20M Görüntüleme SistemiMoleküler Biyoloji ve GenetikMBG Lisans Lab.Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ
Ningbo Yongxin Bileşik MikroskopMoleküler Biyoloji ve GenetikMBG Lisans Lab.Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ
MRC spectro UV-61 pc SpektrofotometresiMoleküler Biyoloji ve GenetikMBG Lisans Lab.Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ
Vilber Lourmat BLX-254 UV SistemiMoleküler Biyoloji ve GenetikMBG Lisans Lab.Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ
Hirayama HICLAVE HV-85 OtoklavMoleküler Biyoloji ve GenetikKanser Genetiği Lab.Prof. Dr. Yusuf BARAN
Bio-Rad Trans Blot Turbo- Western Blot SistemiMoleküler Biyoloji ve GenetikKanser Genetiği Lab.Prof. Dr. Yusuf BARAN
Thermo 300XL Güç Sağlayıcı + Thermo Owl Easycast B2 Tank-Jel SistemiMoleküler Biyoloji ve GenetikKanser Genetiği Lab.Prof. Dr. Yusuf BARAN
Heittich Zentrifugen Micro 22 R SantrifüjMoleküler Biyoloji ve GenetikKanser Genetiği Lab.Prof. Dr. Yusuf BARAN
Beckman Coulter Microfuge 22 SantrifüjMoleküler Biyoloji ve GenetikKanser Genetiği Lab.Prof. Dr. Yusuf BARAN
Fussion SL Vilber Lourmant Görüntüleme SistemiMoleküler Biyoloji ve GenetikKanser Genetiği Lab.Prof. Dr. Yusuf BARAN
Techne TL512 PCR SistemiMoleküler Biyoloji ve GenetikKanser Genetiği Lab.Prof. Dr. Yusuf BARAN
Sanyo Ultralow MDF-U2086S -86 BuzdolabıMoleküler Biyoloji ve GenetikKanser Genetiği Lab.Prof. Dr. Yusuf BARAN
Esco Class II BSC KabinMoleküler Biyoloji ve GenetikKanser Genetiği Lab.Prof. Dr. Yusuf BARAN
Zeiss Primovert MikroskopMoleküler Biyoloji ve GenetikKanser Genetiği Lab.Prof. Dr. Yusuf BARAN
Fluorescent Inverted Light MicroscopeMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Mikrobiyoloji Lab.Doç. Dr. Alper ARSLANOĞLU
Soğutmalı Santrifuj (Sigma)Moleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Mikrobiyoloji Lab.Doç. Dr. Alper ARSLANOĞLU
Termal DöngüleyiciMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Mikrobiyoloji Lab.Doç. Dr. Alper ARSLANOĞLU
Çalkalamalı Soğutmalı İnkübatörMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Mikrobiyoloji Lab.Doç. Dr. Alper ARSLANOĞLU
Optik Tabanlı Hücre SayıcıMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Mikrobiyoloji Lab.Doç. Dr. Alper ARSLANOĞLU
Beckman Coverter Biomek NX-PMoleküler Biyoloji ve GenetikBitki Moleküler Genetik Lab.Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR
FLUOstar Omega SNP-BMG-LabtechMoleküler Biyoloji ve GenetikBitki Moleküler Genetik Lab.Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR
Beckman Coulter CEQ 8800 Genetik Analiz SistemiMoleküler Biyoloji ve GenetikBitki Moleküler Genetik Lab.Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR
CHRIST Epsilon 1-4 CSC LiyofilizatörüMoleküler Biyoloji ve GenetikBitki Moleküler Genetik Lab.Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR
SHIMADZU DGU-2 OA SR HPLC-DAT / Floresan / CADMoleküler Biyoloji ve GenetikBitki Moleküler Genetik Lab.Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR
AB Uygulamalı Biosystems-Verti 96 Termal DöngüleyiciMoleküler Biyoloji ve GenetikBitki Moleküler Genetik Lab.Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR
AB Uygulamalı Biosystems-GenAmp PCR Sistemi 9700 Termal DöngüleyiciMoleküler Biyoloji ve GenetikBitki Moleküler Genetik Lab.Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR
BIO-RAD C1000 Termal DöngüleyiciMoleküler Biyoloji ve GenetikBitki Moleküler Genetik Lab.Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR
Eppendorf Master Cycle Epgradient SMoleküler Biyoloji ve GenetikBitki Moleküler Genetik Lab.Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR
Beckman Coulter Avanti J-E SantrifüjüMoleküler Biyoloji ve GenetikBitki Moleküler Genetik Lab.Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR
Mikro 220R SantrifüjMoleküler Biyoloji ve GenetikBitki Moleküler Genetik Lab.Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR
QIAGEN Doku Lize ediciMoleküler Biyoloji ve GenetikBitki Moleküler Genetik Lab.Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR
Shimadzu Pharmaspec UV-1700 SpektrofotometreMoleküler Biyoloji ve GenetikBitki Moleküler Genetik Lab.Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR
Thermo Scientific Mustikan Git SpektrofotometresiMoleküler Biyoloji ve GenetikBitki Moleküler Genetik Lab.Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR
QIAGEN QIAxcel Gelişmiş Kapiler ElektroforeziMoleküler Biyoloji ve GenetikBitki Moleküler Genetik Lab.Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR
QIAGEN QIAxcel Kapiler ElektroforeziMoleküler Biyoloji ve GenetikBitki Moleküler Genetik Lab.Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR
QIAgility Kapiler ElektroforeziMoleküler Biyoloji ve GenetikBitki Moleküler Genetik Lab.Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR
Sigma (6K15) Soğutmalı SantrifüjMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Immunoloji Lab.Doç. Dr. Ayten NALBANT
Beckman Coulter Allegra (X-22R) Plak Dönüştürücülü SantrifüjMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Immunoloji Lab.Doç. Dr. Ayten NALBANT
Beckman Coulter Proteome Laboratuvarı (PF2D) Protein Fraksiyonlama SistemiMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Immunoloji Lab.Doç. Dr. Ayten NALBANT
Bio-Rad Biyolojik LP Protein AyırmaMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Immunoloji Lab.Doç. Dr. Ayten NALBANT
Olympus (CX21) MikroskopisiMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Immunoloji Lab.Doç. Dr. Ayten NALBANT
Agilent-2100 BiyoanalizörMoleküler Biyoloji ve GenetikGen Regülasyonu Lab.Doç. Dr. Bünyamin AKGÜL
Techne-Touchgen Gradyanı FTG60T5D PCRMoleküler Biyoloji ve GenetikGen Regülasyonu Lab.Doç. Dr. Bünyamin AKGÜL
Nanodrop Spektrofotometre-ND-1000Moleküler Biyoloji ve GenetikGen Regülasyonu Lab.Doç. Dr. Bünyamin AKGÜL
ThermoScientific Forma 89000 Serisi -80˚C DondurucuMoleküler Biyoloji ve GenetikGen Regülasyonu Lab.Doç. Dr. Bünyamin AKGÜL
ThermoScientific SL8R SantrifüjüMoleküler Biyoloji ve GenetikGen Regülasyonu Lab.Doç. Dr. Bünyamin AKGÜL
Olympus-SZ61 StereomikroskoptaMoleküler Biyoloji ve GenetikGen Regülasyonu Lab.Doç. Dr. Bünyamin AKGÜL
Teledyne ISCO-Model 160 Sükroz Gradyan FraksiyonasyonuMoleküler Biyoloji ve GenetikGen Regülasyonu Lab.Doç. Dr. Bünyamin AKGÜL
Beckman Coulter-Optima L-100XP UltrasantrifüjlemeMoleküler Biyoloji ve GenetikGen Regülasyonu Lab.Doç. Dr. Bünyamin AKGÜL
Millipore Muse Hücre Analiz SistemiMoleküler Biyoloji ve GenetikGen Regülasyonu Lab.Doç. Dr. Bünyamin AKGÜL
Olympus CKX53 Ters MikroskopMoleküler Biyoloji ve GenetikGen Regülasyonu Lab.Doç. Dr. Bünyamin AKGÜL
Thermo Electron Corporation - Çoklu Spektrum SpektrofotometresiMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Genetik Lab.Prof. Dr. Çağlar KARAKAYA
HIRAYAMA Otoklav HA-240MIIMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Genetik Lab.Prof. Dr. Çağlar KARAKAYA
Thermo Scientific FORMA 88000 Serisi -80˚C DondurucuMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Genetik Lab.Prof. Dr. Çağlar KARAKAYA
Sigma Laboratuvar Santrifüjleri 6K15Moleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Genetik Lab.Prof. Dr. Çağlar KARAKAYA
Nikon Eclipse 50i Sayma MikroskobuMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Genetik Lab.Prof. Dr. Çağlar KARAKAYA
VILBER LOURMAT V028936 UV GörüntülemeMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Genetik Lab.Prof. Dr. Çağlar KARAKAYA
BIO RAD Çok Renkli Gerçek Zamanlı PCR Algılama SistemiMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Genetik Lab.Prof. Dr. Çağlar KARAKAYA
Perkin Elmer Kromatografisi HPLCMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Genetik Lab.Prof. Dr. Çağlar KARAKAYA
Nüve Direct Freeze DF490 -80˚C DondurucuMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Genetik Lab.Prof. Dr. Çağlar KARAKAYA
Uygulamalı Biosystems Gene Amp® PCR Sistemi 9700Moleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Genetik Lab.Prof. Dr. Çağlar KARAKAYA
Stereotaktik Sistem (RWD)Moleküler Biyoloji ve GenetikNörobiyoloji Lab.Dr. Öğr. Üye. Çiğdem TOSUN
Küçük Hayvan Vantilatörü (Harvard)Moleküler Biyoloji ve GenetikNörobiyoloji Lab.Dr. Öğr. Üye. Çiğdem TOSUN
Hamilton Enjektörleri (Harvard)Moleküler Biyoloji ve GenetikNörobiyoloji Lab.Dr. Öğr. Üye. Çiğdem TOSUN
Mikrovasküler Klipsler (Harvard)Moleküler Biyoloji ve GenetikNörobiyoloji Lab.Dr. Öğr. Üye. Çiğdem TOSUN
Soğutmalı Masaüstü Santrifüjü (VWR)Moleküler Biyoloji ve GenetikNörobiyoloji Lab.Dr. Öğr. Üye. Çiğdem TOSUN
Batı Kurutma Sistemi (Biorad)Moleküler Biyoloji ve GenetikNörobiyoloji Lab.Dr. Öğr. Üye. Çiğdem TOSUN
Gen Amp PCR Sistemi 9700Moleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Bakteriyoloji Lab.Doç. Dr. Ferda SOYER DÖNMEZ
BioRad Mini 2D Elektroforez TankıMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Bakteriyoloji Lab.Doç. Dr. Ferda SOYER DÖNMEZ
Yatay 58 Jel Elektroforez TankıMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Bakteriyoloji Lab.Doç. Dr. Ferda SOYER DÖNMEZ
Yatay Jel Elektroforez BRC Elektroforez TankıMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Bakteriyoloji Lab.Doç. Dr. Ferda SOYER DÖNMEZ
Midicell EC350 Electorphoretic Jel Sistem Elektroforez TankıMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Bakteriyoloji Lab.Doç. Dr. Ferda SOYER DÖNMEZ
Olympus CX31 MikroskobuMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Bakteriyoloji Lab.Doç. Dr. Ferda SOYER DÖNMEZ
BioRad Chef-DR II Kontrol Modülü Darbeli Alan Elektroforez SistemiMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Bakteriyoloji Lab.Doç. Dr. Ferda SOYER DÖNMEZ
BioRad Chef-DR II Sürücü Modülü Darbeli Alan Elektroforez SistemiMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Bakteriyoloji Lab.Doç. Dr. Ferda SOYER DÖNMEZ
BioRad Soğutma Modülü Darbeli Alan Elektroforez SistemiMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Bakteriyoloji Lab.Doç. Dr. Ferda SOYER DÖNMEZ
BioRad Elektroforez Hücreli Darbeli Alan Elektroforez SistemiMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Bakteriyoloji Lab.Doç. Dr. Ferda SOYER DÖNMEZ
BioRad Değişken Hızlı Pompa Darbeli Alan Elektroforez SistemiMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Bakteriyoloji Lab.Doç. Dr. Ferda SOYER DÖNMEZ
Sigma SantrifüjüMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Bakteriyoloji Lab.Doç. Dr. Ferda SOYER DÖNMEZ
Techne Genafuge 16M SantrifüjMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Bakteriyoloji Lab.Doç. Dr. Ferda SOYER DÖNMEZ
Bio-Rad Mini PROTEAN Tetra Hücresi, Mini Trans-Leke Modülü ve PowerPac Temel Güç Kaynağı Jel Uygulama SistemiMoleküler Biyoloji ve GenetikHücre Biyolojisi Lab.Doç. Dr. Gülistan MEŞE ÖZÇİVİCİ
Thermo Scientific Micro CL17 MikrosantrifüjlerMoleküler Biyoloji ve GenetikHücre Biyolojisi Lab.Doç. Dr. Gülistan MEŞE ÖZÇİVİCİ
Uygulamalı Biosystems Veriti 96well Termal DöngüleyiciMoleküler Biyoloji ve GenetikHücre Biyolojisi Lab.Doç. Dr. Gülistan MEŞE ÖZÇİVİCİ
Thermo OWL B1A Minigel SistemiMoleküler Biyoloji ve GenetikHücre Biyolojisi Lab.Doç. Dr. Gülistan MEŞE ÖZÇİVİCİ
Yeni Brunswick U410 Premium-80˚C Ultra Düşük Sıcaklık DondurucuMoleküler Biyoloji ve GenetikHücre Biyolojisi Lab.Doç. Dr. Gülistan MEŞE ÖZÇİVİCİ
Thermo Scientific SL8R Soğutmalı SantrifüjMoleküler Biyoloji ve GenetikHücre Biyolojisi Lab.Doç. Dr. Gülistan MEŞE ÖZÇİVİCİ
Eppendorf 5702 SantrifüjMoleküler Biyoloji ve GenetikHücre Biyolojisi Lab.Doç. Dr. Gülistan MEŞE ÖZÇİVİCİ
Olympus CKX41 MikroskobuMoleküler Biyoloji ve GenetikHücre Biyolojisi Lab.Doç. Dr. Gülistan MEŞE ÖZÇİVİCİ
Dynamica Velocity 14R Soğutmalı SantrifüjMoleküler Biyoloji ve GenetikHücre Biyolojisi Lab.Doç. Dr. Gülistan MEŞE ÖZÇİVİCİ
Thermo Scientific micro CL17 MikrosantrifüjMoleküler Biyoloji ve GenetikHücre Biyolojisi Lab.Doç. Dr. Gülistan MEŞE ÖZÇİVİCİ
Bio-Rad T100 Termal DöngüleyiciMoleküler Biyoloji ve GenetikKanser Biyolojisi Lab.Doç. Dr. Özden YALÇIN ÖZUYSAL
Bio-Rad Western Blot Sistemi ve Güç KaynağıMoleküler Biyoloji ve GenetikKanser Biyolojisi Lab.Doç. Dr. Özden YALÇIN ÖZUYSAL
Bio-Rad Agaroz Elektroforez Sistemi (Mini ve Midi) ve Güç KaynağıMoleküler Biyoloji ve GenetikKanser Biyolojisi Lab.Doç. Dr. Özden YALÇIN ÖZUYSAL
Alpha Innotech UV Görüntüleme SistemiMoleküler Biyoloji ve GenetikKanser Biyolojisi Lab.Doç. Dr. Özden YALÇIN ÖZUYSAL
UVP Beyaz / UV TransillüminatörüMoleküler Biyoloji ve GenetikKanser Biyolojisi Lab.Doç. Dr. Özden YALÇIN ÖZUYSAL
Hettich Mikro 200 R Yüksek Hızlı Tezgah Üstü Soğutmalı SantrifüjMoleküler Biyoloji ve GenetikKanser Biyolojisi Lab.Doç. Dr. Özden YALÇIN ÖZUYSAL
Camag İnce Katmanlı Kromatografi OdasıMoleküler Biyoloji ve GenetikKanser Biyolojisi Lab.Doç. Dr. Özden YALÇIN ÖZUYSAL
Thermo Scientific Reacti - Termal Bloklu BuharlaştırıcıMoleküler Biyoloji ve GenetikKanser Biyolojisi Lab.Doç. Dr. Özden YALÇIN ÖZUYSAL
Leica KriyostatMoleküler Biyoloji ve GenetikKanser Biyolojisi Lab.Doç. Dr. Özden YALÇIN ÖZUYSAL
Leica Diseksiyon MikroskobuMoleküler Biyoloji ve GenetikKanser Biyolojisi Lab.Doç. Dr. Özden YALÇIN ÖZUYSAL
Bio-Rad SmartSpect Plus SpektrofotometresiMoleküler Biyoloji ve GenetikKanser Biyolojisi Lab.Doç. Dr. Özden YALÇIN ÖZUYSAL
Bio-Rad iMark Mikroplaka OkuyucuMoleküler Biyoloji ve GenetikKanser Biyolojisi Lab.Doç. Dr. Özden YALÇIN ÖZUYSAL
Shimadzu Floresans SpektrofotometresiMoleküler Biyoloji ve GenetikKanser Biyolojisi Lab.Doç. Dr. Özden YALÇIN ÖZUYSAL
Roche Kantitatif PCRMoleküler Biyoloji ve GenetikKanser Biyolojisi Lab.Doç. Dr. Özden YALÇIN ÖZUYSAL
Olympus Ters Işık MikroskobuMoleküler Biyoloji ve GenetikKanser Biyolojisi Lab.Doç. Dr. Özden YALÇIN ÖZUYSAL
Hettich Rotina 300R Yüksek Performanslı Tezgah Üstü Soğutmalı SantrifüjMoleküler Biyoloji ve GenetikKanser Biyolojisi Lab.Doç. Dr. Özden YALÇIN ÖZUYSAL
Olympus Floresan MikroskobuMoleküler Biyoloji ve GenetikKanser Biyolojisi Lab.Doç. Dr. Özden YALÇIN ÖZUYSAL
Nuaire -86˚C Ultra Düşük Sıcaklık DondurucuMoleküler Biyoloji ve GenetikKanser Biyolojisi Lab.Doç. Dr. Özden YALÇIN ÖZUYSAL
Leica Konfokal MikroskopMoleküler Biyoloji ve GenetikLab-on-a-chip Lab.Prof. Dr. Devrim PESEN OKVUR
Zeiss Floresan MikroskobuMoleküler Biyoloji ve GenetikLab-on-a-chip Lab.Prof. Dr. Devrim PESEN OKVUR
Euromax Işık MikroskobuMoleküler Biyoloji ve GenetikLab-on-a-chip Lab.Prof. Dr. Devrim PESEN OKVUR
Olympus Işık MikroskobuMoleküler Biyoloji ve GenetikLab-on-a-chip Lab.Prof. Dr. Devrim PESEN OKVUR
Bioforce UV / Ozon TemizleyiciMoleküler Biyoloji ve GenetikLab-on-a-chip Lab.Prof. Dr. Devrim PESEN OKVUR
Stereo MikroskobuMoleküler Biyoloji ve GenetikLab-on-a-chip Lab.Prof. Dr. Devrim PESEN OKVUR
Seri-Paralel DC DevrelerFizikElektronik Devreler Lab.Prof. Dr. Gülnur AYGÜN
KondansatörlerFizikElektronik Devreler Lab.Prof. Dr. Gülnur AYGÜN
OsiloskopFizikElektronik Devreler Lab.Prof. Dr. Gülnur AYGÜN
Seri Rezonans DevreleriFizikElektronik Devreler Lab.Prof. Dr. Gülnur AYGÜN
Michelson GirişimölçeriFizikElektronik Devreler Lab.Prof. Dr. Gülnur AYGÜN
Darbeli elektron Biriktirme (PED) SistemiFizikKuantum Cihaz Lab. (QDL)Doç. Dr. Cem ÇELEBİ
Termal Buharlaşma SistemiFizikKuantum Cihaz Lab. (QDL)Doç. Dr. Cem ÇELEBİ
Ultra Yüksek Vakum (UHV) SistemiFizikKuantum Cihaz Lab. (QDL)Doç. Dr. Cem ÇELEBİ
Elektronik Karakterizasyon SistemiFizikKuantum Cihaz Lab. (QDL)Doç. Dr. Cem ÇELEBİ
Opto-Elektronik Karakterizasyon SistemiFizikKuantum Cihaz Lab. (QDL)Doç. Dr. Cem ÇELEBİ
Zepto Rie O2 / AR Plazma SistemiFizikKuantum Cihaz Lab. (QDL)Doç. Dr. Cem ÇELEBİ
Polos-Spin 150İ/200İ Sonsuz Döndürmeli Kaplama CihazıFizikKuantum Cihaz Lab. (QDL)Doç. Dr. Cem ÇELEBİ
SPI- DC Modül Püskürtümlü Kaplayıcı CihazıFizikKuantum Cihaz Lab. (QDL)Doç. Dr. Cem ÇELEBİ
OPTİKA B-500 Optik MikroskopuFizikKuantum Cihaz Lab. (QDL)Doç. Dr. Cem ÇELEBİ
Home-Built CU Tel BağlayıcıFizikKuantum Cihaz Lab. (QDL)Doç. Dr. Cem ÇELEBİ
İnce Film X- Işınları Kırınımı CihazıFizikX- Işınları Kırınım Lab.Prof. Dr. Orhan ÖZTÜRK
FS5 Floresans SpektrometreFotonikFotonik Lab.Prof.Dr. Serdar ÖZÇELİK
Optik ProfilometreFotonikFotonik Lab.Prof.Dr. Serdar ÖZÇELİK
Azot – Ortamlı KabinFotonikFotonik Lab.Prof.Dr. Canan VARLIKLI
Fiber Optik EL/PL SpektrometreFotonikFotonik Lab.Prof.Dr. Canan VARLIKLI
Epilog Lazer YazıcıMimarlık3B ve Lazer Yazıcı Lab.Alper ÇAVUŞ (Teknik Birim)
Ultimaker 2 + 3B YazıcıMimarlık3B ve Lazer Yazıcı Lab.Alper ÇAVUŞ (Teknik Birim)
Wacom Cintiq 22 HD Kalem Ekranı 22 "Tablet PCMimarlıkLab. 208Betül PERÇİN (Teknik Birim)
HP Designjet T1100 ÇiziciMimarlıkLab. 207Betül PERÇİN (Teknik Birim)
Contex A0 TarayıcıMimarlık3B ve Lazer Yazıcı Lab.Alper ÇAVUŞ (Teknik Birim)
Veri Kaydedici (Sıcaklık, Bağıl Nem)MimarlıkYapı Fiziği – Isıl Lab.Prof. Dr. Tahsin BAŞARAN - Öğr. Gör. Dr. Zeynep DURMUŞ ARSAN
Çok Amaçlı Termohigrometre (U Faktörü Ölçer)MimarlıkYapı Fiziği – Isıl Lab.Prof. Dr. Tahsin BAŞARAN - Öğr. Gör. Dr. Zeynep DURMUŞ ARSAN
Veri Kaydedici (Sıcaklık, Yüzey Sıcaklığı)MimarlıkYapı Fiziği – Isıl Lab.Prof. Dr. Tahsin BAŞARAN - Öğr. Gör. Dr. Zeynep DURMUŞ ARSAN
Termal KameraMimarlıkYapı Fiziği – Isıl Lab.Prof. Dr. Tahsin BAŞARAN - Öğr. Gör. Dr. Zeynep DURMUŞ ARSAN
Çok Fonksiyonlu Ölçüm Cihazı ve Probları (Yüzey Sıcaklığı, Hava Hızı, Işık Ölçer, CO, CO2, Malzeme Nemi, Küresel Termometre)MimarlıkYapı Fiziği – Isıl Lab.Prof. Dr. Tahsin BAŞARAN - Öğr. Gör. Dr. Zeynep DURMUŞ ARSAN
Portatif AnemometreMimarlıkYapı Fiziği – Isıl Lab.Prof. Dr. Tahsin BAŞARAN - Öğr. Gör. Dr. Zeynep DURMUŞ ARSAN
Malzeme Rutubeti ÖlçerMimarlıkYapı Fiziği – Isıl Lab.Prof. Dr. Tahsin BAŞARAN - Öğr. Gör. Dr. Zeynep DURMUŞ ARSAN
Uzaktan Erişimli Şebeke AnalizörüMimarlıkYapı Fiziği – Isıl Lab.Prof. Dr. Tahsin BAŞARAN - Öğr. Gör. Dr. Zeynep DURMUŞ ARSAN
Yapı Sızdırmazlığı Test SistemiMimarlıkYapı Fiziği – Isıl Lab.Prof. Dr. Tahsin BAŞARAN - Öğr. Gör. Dr. Zeynep DURMUŞ ARSAN
Portatif Meteoroloji İstasyonuMimarlıkYapı Fiziği – Isıl Lab.Prof. Dr. Tahsin BAŞARAN - Öğr. Gör. Dr. Zeynep DURMUŞ ARSAN
Benzinli JeneratörMimarlıkYapı Fiziği – Isıl Lab.Prof. Dr. Tahsin BAŞARAN - Öğr. Gör. Dr. Zeynep DURMUŞ ARSAN
Veri Kayıt Cihazı (Data Logger) (LR 8402-20)MimarlıkYapı Fiziği – Isıl Lab.Prof. Dr. Tahsin BAŞARAN - Öğr. Gör. Dr. Zeynep DURMUŞ ARSAN
Veri Kayıt Cihazı (Data Logger) (LR 8431)MimarlıkYapı Fiziği – Isıl Lab.Prof. Dr. Tahsin BAŞARAN - Öğr. Gör. Dr. Zeynep DURMUŞ ARSAN
Pironometre Güneş Işınımı Ölçer MS-410MimarlıkYapı Fiziği – Isıl Lab.Prof. Dr. Tahsin BAŞARAN - Öğr. Gör. Dr. Zeynep DURMUŞ ARSAN
Isı Akısı Ölçer MF 180MimarlıkYapı Fiziği – Isıl Lab.Prof. Dr. Tahsin BAŞARAN - Öğr. Gör. Dr. Zeynep DURMUŞ ARSAN
Fark Basınç Ölçümü DPT 250 – R8MimarlıkYapı Fiziği – Isıl Lab.Prof. Dr. Tahsin BAŞARAN - Öğr. Gör. Dr. Zeynep DURMUŞ ARSAN
Fark Basınç Ölçümü DPT 2500 – R8MimarlıkYapı Fiziği – Isıl Lab.Prof. Dr. Tahsin BAŞARAN - Öğr. Gör. Dr. Zeynep DURMUŞ ARSAN
Hava Hızı Ölçüm Cihazı Ohm HD 4V3T S1MimarlıkYapı Fiziği – Isıl Lab.Prof. Dr. Tahsin BAŞARAN - Öğr. Gör. Dr. Zeynep DURMUŞ ARSAN
Güneş Simülatörü, Metal,12 lamba, 12 kWMimarlıkYapı Fiziği – Isıl Lab.Prof. Dr. Tahsin BAŞARAN - Öğr. Gör. Dr. Zeynep DURMUŞ ARSAN
Sıcaklık Kontollü Deney OdasıMimarlıkYapı Fiziği – Isıl Lab.Prof. Dr. Tahsin BAŞARAN - Öğr. Gör. Dr. Zeynep DURMUŞ ARSAN
Sabit Sıcaklık Banyosu, Debi Ölçer ve Pompası ile BirlikteMimarlıkYapı Fiziği – Isıl Lab.Prof. Dr. Tahsin BAŞARAN - Öğr. Gör. Dr. Zeynep DURMUŞ ARSAN
Aydınlık Ölçer, Digital Lux meter 5025MimarlıkYapı Fiziği-Aydınlatma Lab.Prof. Dr. Z. Tuğçe KAZANASMAZ
Aydınlık Ölçer, LX 1108MimarlıkYapı Fiziği-Aydınlatma Lab.Prof. Dr. Z. Tuğçe KAZANASMAZ
Işıklılık Ölçer, KMN-1842-155MimarlıkYapı Fiziği-Aydınlatma Lab.Prof. Dr. Z. Tuğçe KAZANASMAZ
Renksel Parlaklık Ölçer, KMN-1877-213MimarlıkYapı Fiziği-Aydınlatma Lab.Prof. Dr. Z. Tuğçe KAZANASMAZ
Çoklu Aydınlık Ölçer, 4 SensörlüMimarlıkYapı Fiziği-Aydınlatma Lab.Prof. Dr. Z. Tuğçe KAZANASMAZ
Kullanıcı (Varlık-Doluluk)/Işık Veri KaydediciMimarlıkYapı Fiziği-Aydınlatma Lab.Prof. Dr. Z. Tuğçe KAZANASMAZ
Ses Analizörü, 2260 Çift Kanallı 1/3 OktavMimarlıkYapı Fiziği-Akustik Lab.Doç.Dr. M. Emre İLAL
Amfi, 2716MimarlıkYapı Fiziği-Akustik Lab.Doç.Dr. M. Emre İLAL
Ses Kaynağı, 4292 OmniMimarlıkYapı Fiziği-Akustik Lab.Doç.Dr. M. Emre İLAL
Ses Kaynağı, 3207 Darbe SesiMimarlıkYapı Fiziği-Akustik Lab.Doç.Dr. M. Emre İLAL
Ses Ölçer, Optimus Purple CR:191CMimarlıkYapı Fiziği-Akustik Lab.Doç.Dr. M. Emre İLAL
01dB dB4 Ses Kayıt – Analiz - İşlemciMimarlıkYapı Fiziği-Akustik Lab.Doç.Dr. M. Emre İLAL
BMH I-HT42 Binaural Kulaklık/MikrofonMimarlıkYapı Fiziği-Akustik Lab.Doç.Dr. M. Emre İLAL
Sony Aktüel Kamera (HXR-NX70E)Endüstriyel TasarımGörsel İşitsel İletişim Lab. (GİLAB)Dr. Ayça TUNÇ COX
DSLR Fotoğraf Makinesi (Canon EOS 5D Mark III)Endüstriyel TasarımGörsel İşitsel İletişim Lab. (GİLAB)Dr. Ayça TUNÇ COX
Aktüel Kamera Tripod ( LIBEC TH-950DV )Endüstriyel TasarımGörsel İşitsel İletişim Lab. (GİLAB)Dr. Ayça TUNÇ COX
Profesyonel Hd Video Kurgu Sistemi ( Shadow Green )Endüstriyel TasarımGörsel İşitsel İletişim Lab. (GİLAB)Dr. Ayça TUNÇ COX
Hızlandırılmış Bozulma Test CihazıMimari RestorasyonMalzeme Koruma Lab.Prof. Dr. Hasan BÖKE
FT-IR Spektrometre SistemiMimari RestorasyonMalzeme Koruma Lab.Prof. Dr. Hasan BÖKE
UV-Visible SpektrometreMimari RestorasyonMalzeme Koruma Lab.Prof. Dr. Hasan BÖKE
Alev FotometresiMimari RestorasyonMalzeme Koruma Lab.Prof. Dr. Hasan BÖKE
Video Kamera ve Bilgisayar Üniteli Polarizan MikroskopMimari RestorasyonMalzeme Koruma Lab.Prof. Dr. Hasan BÖKE
İnce Kesit Hazırlama ve Parlatma EkipmanıMimari RestorasyonMalzeme Koruma Lab.Prof. Dr. Hasan BÖKE
Hassas Taş Kesme ve Zımpara CihazıMimari RestorasyonMalzeme Koruma Lab.Prof. Dr. Hasan BÖKE
Hassas TeraziMimari RestorasyonMalzeme Koruma Lab.Prof. Dr. Hasan BÖKE
Fotomikrografik Sistem Üniteli Optik MikroskopMimari RestorasyonMalzeme Koruma Lab.Prof. Dr. Hasan BÖKE
Trafik Sayımı ve Değerlendirme Sistemi (Doküman kameralar)Şehir ve Bölge PlanlamaUlaşım Araştırma Lab.Doç. Dr. Yavuz Duvarcı
Görüntü Tanıma Düzeneği (Diğer kameralar)Şehir ve Bölge PlanlamaUlaşım Araştırma Lab.Doç. Dr. Yavuz Duvarcı
Kavşak Trafik Sayım CihazıŞehir ve Bölge PlanlamaUlaşım Araştırma Lab.Doç. Dr. Yavuz Duvarcı
Trafik Sayım CihazıŞehir ve Bölge PlanlamaUlaşım Araştırma Lab.Doç. Dr. Yavuz Duvarcı
LazermetreŞehir ve Bölge PlanlamaUlaşım Araştırma Lab.Doç. Dr. Yavuz Duvarcı
Ağırlık ölçerŞehir ve Bölge PlanlamaUlaşım Araştırma Lab.Doç. Dr. Yavuz Duvarcı
Uzaklık Ölçer (Araç içi)Şehir ve Bölge PlanlamaUlaşım Araştırma Lab.Doç. Dr. Yavuz Duvarcı
SpektrofotometreGıda MühendisliğiGıda Polimeri Lab.Dr. Öğretim Üyesi Beste BAYRAMOĞLU
HPLCGıda MühendisliğiGıda Biyoteknolojisi Lab.Dr. Öğretim Üyesi Ali Oğuz BÜYÜKKİLECİ
Basınçlı ReaktörGıda MühendisliğiGıda Biyoteknolojisi Lab.Dr. Öğretim Üyesi Ali Oğuz BÜYÜKKİLECİ
Floresan MikroskopGıda MühendisliğiGıda Bakteriyoloji ve Mikoloji Lab.Doç. Dr. Ayşe Handan BAYSAL
Stereo MikroskopGıda MühendisliğiGıda Bakteriyoloji ve Mikoloji Lab.Doç. Dr. Ayşe Handan BAYSAL
Kameralı MikroskopGıda MühendisliğiMoleküler Beslenme ve İnsan Fizyolojisi Hücre Kültürü Lab.Dr. Öğretim Üyesi Şükrü GÜLEÇ
SpektrofotometreGıda MühendisliğiGıda Kimyası ve Biyokimyası Lab.Prof. Dr. Ahmet YEMENİCİOĞLU
TurbidimetreGıda MühendisliğiGıda Kimyası ve Biyokimyası Lab.Prof. Dr. Ahmet YEMENİCİOĞLU
LiyofilizasyonGıda MühendisliğiGıda Kimyası ve Biyokimyası Lab.Prof. Dr. Ahmet YEMENİCİOĞLU
Solvent YakalayıcıGıda MühendisliğiGıda Kimyası ve Biyokimyası Lab.Prof. Dr. Ahmet YEMENİCİOĞLU
UltrasanikatörGıda MühendisliğiGıda Kimyası ve Biyokimyası Lab.Prof. Dr. Ahmet YEMENİCİOĞLU
Tekstür CihazıGıda MühendisliğiGıda Kimyası ve Biyokimyası Lab.Prof. Dr. Ahmet YEMENİCİOĞLU
SpektrofotometreGıda MühendisliğiBeslenme Lab.Prof. Dr. Şebnem HARSA
HomojenizatörGıda MühendisliğiBeslenme Lab.Prof. Dr. Şebnem HARSA
Fermentör 3 LtGıda MühendisliğiFermantasyon Lab.Prof. Dr. Şebnem HARSA
RefraktometreGıda MühendisliğiFermantasyon Lab.Prof. Dr. Şebnem HARSA
Lab.Tipi UV SistemiGıda MühendisliğiReoloji Lab.Prof. Dr. Sevcan ÜNLÜTÜRK
ViskozimetreGıda MühendisliğiReoloji Lab.Prof. Dr. Sevcan ÜNLÜTÜRK
LactostarGıda MühendisliğiReoloji Lab.Prof. Dr. Sevcan ÜNLÜTÜRK
Isı Transfer ÜnitesiGıda MühendisliğiBirim İşlemleri Lab.Prof. Dr. Sevcan ÜNLÜTÜRK
Isı Değişim ÜnitesiGıda MühendisliğiBirim İşlemleri Lab.Prof. Dr. Sevcan ÜNLÜTÜRK
İletkenlik ÖlçerGıda MühendisliğiBirim İşlemleri Lab.Prof. Dr. Sevcan ÜNLÜTÜRK
İklimlendirme KabiniGıda MühendisliğiGıda Mikrobiyolojisi Lab.Prof. Dr. Figen KOREL
SonikatörGıda MühendisliğiGıda Mikrobiyolojisi Lab.Prof. Dr. Figen KOREL
Nem Tayini CihazıGıda MühendisliğiGıda Mikrobiyolojisi Lab.Prof. Dr. Figen KOREL
KolorimetreGıda MühendisliğiGıda Mikrobiyolojisi Lab.Prof. Dr. Figen KOREL
E-NOSEGıda MühendisliğiGıda Kalite Kontrol Lab.Prof. Dr. Figen KOREL
LiyofilizatörGıda MühendisliğiMoleküler Gıda Mikrobiyolojisi Lab.Prof. Dr. Şebnem HARSA
FluoroskanGıda MühendisliğiMoleküler Gıda Mikrobiyolojisi Lab.Prof. Dr. Şebnem HARSA
EvaporatörGıda MühendisliğiMoleküler Gıda Mikrobiyolojisi Lab.Prof. Dr. Şebnem HARSA
PCRGıda MühendisliğiMoleküler Gıda Mikrobiyolojisi Lab.Prof. Dr. Şebnem HARSA
PCRGıda MühendisliğiMoleküler Beslenme ve Araştırma Lab.Dr. Öğretim Üyesi Şükrü GÜLEÇ
SpektrofotometreGıda MühendisliğiMoleküler Beslenme ve Araştırma Lab.Dr. Öğretim Üyesi Şükrü GÜLEÇ
Jel Görüntüleme SistemiGıda MühendisliğiNutrigenomik ve Epidemiyoloji Lab.Doç. Dr. Efe SEZGİN
HPLCGıda MühendisliğiEnstrümental Analiz Lab.Prof. Dr. Figen TOKATLI
Gaz Kromatografi (GC)Gıda MühendisliğiEnstrümental Analiz Lab.Prof. Dr. Figen TOKATLI
FTIRGıda MühendisliğiEnstrümental Analiz Lab.Prof. Dr. Figen TOKATLI
SpektrofotometreGıda MühendisliğiEnstrümental Analiz Lab.Prof. Dr. Figen TOKATLI
RansimatGıda MühendisliğiEnstrümental Analiz Lab.Prof. Dr. Figen TOKATLI
Fermentör 5LtGıda MühendisliğiGıda Kimyası Lisans Uygulama Lab.Prof. Dr. Banu ÖZEN
SpektrofotometreGıda MühendisliğiGıda Kimyası Lisans Uygulama Lab.Prof. Dr. Banu ÖZEN
Zetasizer MalvernKimya MühendisliğiTane Teknolojileri ve Yüzey Kimyası Lab.Prof. Dr. Mehmet POLAT
AFM Cihazı – Nano Magnetics InstrumentsKimya MühendisliğiTane Teknolojileri ve Yüzey Kimyası Lab.Prof. Dr. Mehmet POLAT
Nanomanipulator – Nano Magnetics InstrumentsKimya MühendisliğiTane Teknolojileri ve Yüzey Kimyası Lab.Prof. Dr. Mehmet POLAT
Solid Face Peptit Sentezleyici AAPPTECKimya MühendisliğiBiyofonksiyonel Malzemeler Lab.Dr. Öğr. Üyesi Ayben TOP
Homojenizatör MicrofluidicsKimya MühendisliğiPolimer Kompozitler ve Polimerik Biyoteknoloji Lab.Prof. Dr. Funda TIHMINLIOĞLU
Floresan Mikroskobu - ZeizzKimya MühendisliğiBiyomedikal Araştırmalar Lab.Prof. Dr. Ekrem ÖZDEMİR
Brewster Angle Mikroskop (BAM) – KSV Optrel BAM 300Kimya MühendisliğiBiyomedikal Araştırmalar Lab.Prof. Dr. Ekrem ÖZDEMİR
Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometre Cihazı (GC-MS) - ThermoKimya MühendisliğiGaz Kromatografi Lab.Prof. Dr. Aysun SOFUOĞLU
Gaz Kromatografi (GC)Kimya MühendisliğiKatalizör ve Reaksiyon Mühendisliği Lab.Prof. Dr. Selahattin YILMAZ
Kütle Spektrometre Cihazı (MS) - HPR20 Hiden AnalyticalKimya MühendisliğiAdsorpsiyon Araştırma Lab.Prof. Dr. Fehime ÖZKAN
Floresans Spektrofotometresi - Perkin Elmer LS-55Kimya MühendisliğiUV- Floresans Spektroskopi Lab.Dr. Öğr. Üyesi Ayben TOP
İleri Reometre Sistemi - Haake Mars IIKimya MühendisliğiMalzeme Teknolojisi ve Karakterizasyon Lab.Prof. Dr. Muhsin ÇİFTÇİOĞLU
Termal Analiz Cihazları DSC – Shimadzu 60PlusKimya MühendisliğiTermal Analiz Lab.Prof. Dr. Funda TIHMINLIOĞLU
Kimyasal Sorpsiyon Analiz Cihazı - MICROMERITICS AutoChem II 2920Kimya MühendisliğiKimyasal Sorpsiyon Lab.Prof. Dr. Selahattin YILMAZ
Fourier Dönüşümlü İnfrared Spektrometri - Digilab Excalibur SeriesKimya MühendisliğiSpektroskopi Lab.Prof. Dr. Selahattin YILMAZ
UV-VIS Spektrometre - Perkin Elmer Lambda 45 UV-VisKimya MühendisliğiGenel Lab.Prof. Dr. Ekrem ÖZDEMİR
HPLC - AGILENT 1100 Series (DAD ve RID Dedektörlü)Kimya MühendisliğiYüzey Bilimi ve Kataliz Lab.Dr. Öğr. Üyesi Ali Can KIZILKAYA
Çok Kanallı Pil Test ünitesi Galvanostat/PotensiyostatEnerji Sistemleri MühendisliğiYakıt Hücresi Lab.Prof.Dr. Gülden GÖKÇEN AKKURT
101m Ölçüm DireğiEnerji Sistemleri MühendisliğiRüzgar Enerjileri Lab.Dr. Öğr. Üyesi Ferhat BİNGÖL
Thiese Rüzgar Hız ÖlçerEnerji Sistemleri MühendisliğiRüzgar Enerjileri Lab.Dr. Öğr. Üyesi Ferhat BİNGÖL
Thiese Rüzgar Yön ÖlçerEnerji Sistemleri MühendisliğiRüzgar Enerjileri Lab.Dr. Öğr. Üyesi Ferhat BİNGÖL
Galtec Sıcaklık/Nem SensörüEnerji Sistemleri MühendisliğiRüzgar Enerjileri Lab.Dr. Öğr. Üyesi Ferhat BİNGÖL
Hava Basıncı SensörüEnerji Sistemleri MühendisliğiRüzgar Enerjileri Lab.Dr. Öğr. Üyesi Ferhat BİNGÖL
AMONIT Data LoggerEnerji Sistemleri MühendisliğiRüzgar Enerjileri Lab.Dr. Öğr. Üyesi Ferhat BİNGÖL
Xeon İşlemcili İş İstasyonuEnerji Sistemleri MühendisliğiRüzgar Enerjileri Lab.Dr. Öğr. Üyesi Ferhat BİNGÖL
NAS (4x4GB)Enerji Sistemleri MühendisliğiRüzgar Enerjileri Lab.Dr. Öğr. Üyesi Ferhat BİNGÖL
Döner BuharlaştırıcıEnerji Sistemleri MühendisliğiBiyokütle Enerjisi ve Teknolojileri Lab.Dr. Öğr. Üyesi Ferhat BİNGÖL
Karl-Fischer Volumetrik TitratörEnerji Sistemleri MühendisliğiBiyokütle Enerjisi ve Teknolojileri Lab.Dr. Öğr. Üyesi Ferhat BİNGÖL
Kül FırınıEnerji Sistemleri MühendisliğiBiyokütle Enerjisi ve Teknolojileri Lab.Dr. Öğr. Üyesi Ferhat BİNGÖL
6 Sıralı Mantolu Isıtıcı (250 ml)BiyomühendislikDoğal Ürün Kimyası Lab.Prof. Dr. Erdal BEDİR
4 Sıralı Mantolu Isıtıcı (1000 ml)BiyomühendislikDoğal Ürün Kimyası Lab.Prof. Dr. Erdal BEDİR
Mantolu Isıtıcı (2 Lt)BiyomühendislikDoğal Ürün Kimyası Lab.Prof. Dr. Erdal BEDİR
Fraksiyon KollektörBiyomühendislikDoğal Ürün Kimyası Lab.Prof. Dr. Erdal BEDİR
Mini SantrifüjBiyomühendislikMekanobiyoloji Lab.Doç.Dr.Engin ÖZÇİVİCİ
Jel Yürütme SistemiBiyomühendislikMekanobiyoloji Lab.Doç.Dr.Engin ÖZÇİVİCİ
Real Time PCRBiyomühendislikMekanobiyoloji Lab.Doç.Dr.Engin ÖZÇİVİCİ
Stereo MikroskopBiyomühendislikMekanobiyoloji Lab.Doç.Dr.Engin ÖZÇİVİCİ
MikrosantrifujBiyomühendislikMekanobiyoloji Lab.Doç.Dr.Engin ÖZÇİVİCİ
SpektrofotometreBiyomühendislikMekanobiyoloji Lab.Doç.Dr.Engin ÖZÇİVİCİ
Termal Isıl DöngüleyiciBiyomühendislikMekanobiyoloji Lab.Doç.Dr.Engin ÖZÇİVİCİ
SantrifujBiyomühendislikMekanobiyoloji Lab.Doç.Dr.Engin ÖZÇİVİCİ
Sıvı Azot TankıBiyomühendislikMekanobiyoloji Lab.Doç.Dr.Engin ÖZÇİVİCİ
Inverted Mikroskop OdasıBiyomühendislikMekanobiyoloji Lab.Doç.Dr.Engin ÖZÇİVİCİ
Inverted MikroskopBiyomühendislikMekanobiyoloji Lab.Doç.Dr.Engin ÖZÇİVİCİ
Florasan ÜnitesiBiyomühendislikMekanobiyoloji Lab.Doç.Dr.Engin ÖZÇİVİCİ
MikrosantrifüjBiyomühendislikProtein Tasarımı Lab.Dr. Üğr. Üyesi Nur Başak SÜRMELİ
UV-Vis SpektrophotometreBiyomühendislikProtein Tasarımı Lab.Dr. Üğr. Üyesi Nur Başak SÜRMELİ
Protein Kromotografi SistemiBiyomühendislikProtein Tasarımı Lab.Dr. Üğr. Üyesi Nur Başak SÜRMELİ
Dikey Elektroforez SistemiBiyomühendislikProtein Tasarımı Lab.Dr. Üğr. Üyesi Nur Başak SÜRMELİ
Mini Yatay Elektroforez SistemiBiyomühendislikProtein Tasarımı Lab.Dr. Üğr. Üyesi Nur Başak SÜRMELİ
Multimode Plaka OkuyucuBiyomühendislikProtein Tasarımı Lab.Dr. Üğr. Üyesi Nur Başak SÜRMELİ
Termal Isıl DöngüleyiciBiyomühendislikProtein Tasarımı Lab.Dr. Üğr. Üyesi Nur Başak SÜRMELİ
Mavi Işık TransilluminatorBiyomühendislikProtein Tasarımı Lab.Dr. Üğr. Üyesi Nur Başak SÜRMELİ
OsiloskopBiyomühendislikBiyomedikal Mikro ve Nanosistemler Lab.Dr. Üğr. Üyesi H. Cumhur TEKİN
Lehimleme ve Lehim Sökme İstasyonuBiyomühendislikBiyomedikal Mikro ve Nanosistemler Lab.Dr. Üğr. Üyesi H. Cumhur TEKİN
Elektronik MikrometreBiyomühendislikBiyomedikal Mikro ve Nanosistemler Lab.Dr. Üğr. Üyesi H. Cumhur TEKİN
Dijital KumpasBiyomühendislikBiyomedikal Mikro ve Nanosistemler Lab.Dr. Üğr. Üyesi H. Cumhur TEKİN
3 Boyutlu YazıcıBiyomühendislikBiyomedikal Mikro ve Nanosistemler Lab.Dr. Üğr. Üyesi H. Cumhur TEKİN
O2 PlazmaBiyomühendislikBiyomedikal Mikro ve Nanosistemler Lab.Dr. Üğr. Üyesi H. Cumhur TEKİN
Floresan MikroskopBiyomühendislikBiyomedikal Mikro ve Nanosistemler Lab.Dr. Üğr. Üyesi H. Cumhur TEKİN
MultimetreBiyomühendislikBiyomedikal Mikro ve Nanosistemler Lab.Dr. Üğr. Üyesi H. Cumhur TEKİN
SpektrofotometreBiyomühendislikBiyomedikal Mikro ve Nanosistemler Lab.Dr. Üğr. Üyesi H. Cumhur TEKİN
GeForce Titan V GPUBilgisayar MühendisliğiVeri Analizi Araştırma Lab.Dr. Öğr. Üyesi Selma TEKİR
Dell Precision İş İstasyonu (Dual Intel Xeon Silver 4114 işlemci, Nvidia Quadro P4000 8GB ekran kartı)Bilgisayar MühendisliğiParalel Sistemler Araştırma Lab.Dr. Öğr. Üyesi Işıl ÖZ
Dell Z420 İş İstasyonuBilgisayar MühendisliğiGörsel Zeka Araştırma Lab.Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZUYSAL
Parrot Mambo DroneBilgisayar MühendisliğiGörsel Zeka Araştırma Lab.Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZUYSAL
Cheerson CX-35 DroneBilgisayar MühendisliğiGörsel Zeka Araştırma Lab.Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZUYSAL
NVIDIA GeForce GTX980 Ekran KartıBilgisayar MühendisliğiBilgisayarla Görü Lab.Doç. Dr. Yalın BAŞTANLAR
NVIDIA GeForce GTX1070 Ekran KartıBilgisayar MühendisliğiBilgisayarla Görü Lab.Doç. Dr. Yalın BAŞTANLAR
NVIDIA Titan Xp Ekran KartıBilgisayar MühendisliğiBilgisayarla Görü Lab.Doç. Dr. Yalın BAŞTANLAR
Microsoft Kinect v2Bilgisayar MühendisliğiBilgisayarla Görü Lab.Doç. Dr. Yalın BAŞTANLAR
Lego Mindstorm Education EV3 Robotik Deney SetiBilgisayar MühendisliğiGömülü Sistemler Lab.Doç.Dr. Tolga AYAV
Lego Mindstorm Education 9797 Robotik Deney SetiBilgisayar MühendisliğiGömülü Sistemler Lab.Doç.Dr. Tolga AYAV
Tektronix TLA5000 Logic AnalizörüBilgisayar MühendisliğiGömülü Sistemler Lab.Doç.Dr. Tolga AYAV
EXFO FTB-500 Modüler Ana Bilgisayar, 4 Soket ve EXFO FTB-7300E OTDR Modülü, Çift Dalga (1550nm, 1625nm)Elektrik-Elektronik MühendisliğiFiber Optik Metroloji ve Sensör Uygulamaları Lab.Dr. Öğr. Üyesi Kıvılcım Yüksel ALDOĞAN
Thorlabs, C ve L Bandı ASE Işık Kaynağı, 30 mW Çıkış Gücü.Elektrik-Elektronik MühendisliğiFiber Optik Metroloji ve Sensör Uygulamaları Lab.Dr. Öğr. Üyesi Kıvılcım Yüksel ALDOĞAN
Thorlabs, PDB450C-AC, Değiştirilebilir Kazanç Dengeli Amp. Fotodetektör, InGaAsElektrik-Elektronik MühendisliğiFiber Optik Metroloji ve Sensör Uygulamaları Lab.Dr. Öğr. Üyesi Kıvılcım Yüksel ALDOĞAN
Sumitomo T71C Fusion Yapıştırıcı ve Sumitomo FC6RS CleaverElektrik-Elektronik MühendisliğiFiber Optik Metroloji ve Sensör Uygulamaları Lab.Dr. Öğr. Üyesi Kıvılcım Yüksel ALDOĞAN
Thorlabs, OSW22-1310E Fiber Optik AnahtarıElektrik-Elektronik MühendisliğiFiber Optik Metroloji ve Sensör Uygulamaları Lab.Dr. Öğr. Üyesi Kıvılcım Yüksel ALDOĞAN
Optik Spektrum Analizatör (HP70950B)Elektrik-Elektronik MühendisliğiOptik Lab.Prof. Dr. Mehmet Salih DİNLEYİCİ
Sayısal Osilaskop (HP54750A)Elektrik-Elektronik MühendisliğiOptik Lab.Prof. Dr. Mehmet Salih DİNLEYİCİ
Lazerler (532-nm,850nm) (DPSS, Toptica(ayarlı))Elektrik-Elektronik MühendisliğiOptik Lab.Prof. Dr. Mehmet Salih DİNLEYİCİ
Kitlemeli Amplifikatör (Stanford Research)Elektrik-Elektronik MühendisliğiOptik Lab.Prof. Dr. Mehmet Salih DİNLEYİCİ
Optik Mikroskop (Olympus)Elektrik-Elektronik MühendisliğiOptik Lab.Prof. Dr. Mehmet Salih DİNLEYİCİ
Optik İşleme İstasyonu (Ultrapol-Ulratec )Elektrik-Elektronik MühendisliğiOptik Lab.Prof. Dr. Mehmet Salih DİNLEYİCİ
Network Analizatörü (Agilent 8720D)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Network Analizatörü (Agilent E5062A)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Spectrum Analizatörü (Hewlett Packard 8593A)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Sweep Osilatör (Hewlett Packard 8350B)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Swept İşaret Üretici (Hewlett Packard 83620B)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
İşaret Üretici (Agilent ESG Series E4400B)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Güç Ölçer (Hewlett Packard 437B)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Hassas Hızar (MTUERANLE)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Torna Makinasi (CHIZHOW HQ-400-32)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Osiloskop (HP 5454 OC)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
DC Güç Kaynağı (HP E3630A)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
LISN (EMC Elektronik LSO16 A2)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Güç Metre (Rhode Schwarz)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Kontrol Ünitesi (TDK SI-300)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Kontrol Ünitesi (INNCO-1000)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Kontrol Ünitesi (ERTENWEG12)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
İşaret Üreteci (Rhode Schwarz SML03)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Spektrum Analizör (HP 8565E)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Güç Kuvvetlendirici (BONN Elektronik BLWA0810-100)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
İşaret Üreteci (HP 8647A)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Yükselteç Devresi(EMC Elektronik LNA100K1G)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
EMF Ölçüm Ünitesi (ETS- LINDGRED RCVXMT)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Güç Kaynağı (HPE3630A)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Rastgele Dalga Üreteci (HP33120A)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Anten (TDK ELP- 3003C)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Kamera (TDK VC-04)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Anten Konumlandırıcı (INNCO-AS-1500-E)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Anten Konumlandırıcı (INNCO-DE3700-RH)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
EMF Alıcı (ETS LINGRED)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
İşaret Üretici (HP-8647A)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Ölçü Aleti (HP E2373A)Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
HP 5313A Evrensel SayacıElektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Amitec Mikrodalga Güç ÖlçerElektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Amitec VSWR MetreElektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Oritel IR205 VSWR MetreElektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Amitec Gunn Diod Güç KaynağıElektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Amitec SAA05 Sinyal AnalizörüElektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
HP 54602B OsiloskopElektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Siber 852D SMD Rework IstasyonuElektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Weller WS 81Elektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Tecstar FC2500 Frekans SayıcıElektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
HP 5352B Mikrodalga Frekans SayıcıElektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
Yaesu Çift Kontrolör G-5400BElektrik-Elektronik MühendisliğiMikrodalga ve Anten Lab.Prof. Dr. Alp KUŞTEPELİ
İş İstasyonu (Toplamda 88 çekirdek 464 GB RAM'e sahip 4 tane raf tipi IBM Rack Sunuculu)Elektrik-Elektronik MühendisliğiBiyomedikal Bilgi İşleme Lab.Prof. Dr. Bilge KARAÇALI
DELL Precision 5610 İş İstasyonuElektrik-Elektronik MühendisliğiHesaplamalı Elektromanyetik Lab.Dr. Öğr. Üyesi Fatih YAMAN
HP Z820 İş İstasyonuElektrik-Elektronik MühendisliğiHesaplamalı Elektromanyetik Lab.Dr. Öğr. Üyesi Fatih YAMAN
USRP (Yazılım Tabanlı Radyo)Elektrik-Elektronik MühendisliğiTelekomünikasyon Lab.Doç. Dr. Berna ÖZBEK
Biyolojik Emiyet Kabini (Klas 2, Tip A2) – JSR, JSCB-1200SBElektrik-Elektronik MühendisliğiBiyoelektronik ve Koruyucu Sağlık Lab.Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman GÜMÜŞ
Çeker Ocak –ALF, ALF.FH.1200Elektrik-Elektronik MühendisliğiBiyoelektronik ve Koruyucu Sağlık Lab.Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman GÜMÜŞ
Multifonksiyonel Veri Toplama Modülü –National Instruments, USB-6002 16-Bit 50 kS/s Multifunction I/O ve NI-DAQmxElektrik-Elektronik MühendisliğiBiyoelektronik ve Koruyucu Sağlık Lab.Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman GÜMÜŞ
İş istasyonu - Dell, Dell Precision T7500, Intel Xenon CPU X5650 @ 2.66 GHz (2 CPU), 48 GB RAMElektrik-Elektronik MühendisliğiBiyoelektronik ve Koruyucu Sağlık Lab.Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman GÜMÜŞ
X-Band EPR SpektroskopisiMalzeme Bilimi ve MühendisliğiEPR Spektroskopisi Araştırma Lab.Doç. Dr. Yaşar AKDOĞAN
Asansörlü Fırın ( Protherm ELV 160/8)Malzeme Bilimi ve MühendisliğiDoç. Dr. Çekdar Vakıf AHMETOĞLU
Tüp Fırın ( Protherm PTF 16/75/450)Malzeme Bilimi ve MühendisliğiDoç. Dr. Çekdar Vakıf AHMETOĞLU
Yüksek Sıcaklık Kül Fırını ( Protherm PLF 120/12)Malzeme Bilimi ve MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi Umut ADEM
Yüksek Sıcaklık Fırını ( Protherm MoS-B 150/1Malzeme Bilimi ve MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi Umut ADEM
Etüv (Memmert)Malzeme Bilimi ve MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi Umut ADEM
Manuel Hidrolik Pres (Specac)Malzeme Bilimi ve MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi Umut ADEM
TF Analyzer 1000Malzeme Bilimi ve MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi Umut ADEM
Optik Mikroskop (Olympus BX53 Upright)Malzeme Bilimi ve MühendisliğiElektrospinning-Nanokompozitler Araştırma Lab.Prof. Dr. Mustafa M. DEMİR
Zetasizer Nano - ZSMalzeme Bilimi ve MühendisliğiElektrospinning-Nanokompozitler Araştırma Lab.Prof. Dr. Mustafa M. DEMİR
Vakumlu EtüvMalzeme Bilimi ve MühendisliğiElektrospinning-Nanokompozitler Araştırma Lab.Prof. Dr. Mustafa M. DEMİR
SantrifüjMalzeme Bilimi ve MühendisliğiElektrospinning-Nanokompozitler Araştırma Lab.Prof. Dr. Mustafa M. DEMİR
Ultrasonik BanyoMalzeme Bilimi ve MühendisliğiElektrospinning-Nanokompozitler Araştırma Lab.Prof. Dr. Mustafa M. DEMİR
LB Langmuır-Blodgett Monolayer Tabaka Oluşturma CihazıMalzeme Bilimi ve MühendisliğiElektrospinning-Nanokompozitler Araştırma Lab.Prof. Dr. Mustafa M. DEMİR
Optik Ölçüm Cihazı (Ocean Optics)Malzeme Bilimi ve MühendisliğiElektrospinning-Nanokompozitler Araştırma Lab.Prof. Dr. Mustafa M. DEMİR
Vakum Pompasıİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
Dijital Termometre 300°Cİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
Büzülme Limit Setİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
Elek Sallama Cihazıİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
Elek Seti 36 Parçaİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
Likit Limit Cihazı Kasagrandeİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
Modifiye Proktor Setİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
150 Kg Elektronik Baskülİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
Likit Limit Cihazı Kasagrande Motorluİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
Likit Limit Cihazı Düşmeli Tipİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
Bölgeç Alfaİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
Su Pompasıİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
Plaka Yükleme Deney Setiİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
Numune Çıkartıcı Manuelİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
Nokta Yükleme Deney Setiİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
Arazide Özgül Ağırlık Deney Setiİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
Konsolidasyon Deney Setiİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
Tek Eksenli Cihazİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
CBR Tester Cihazİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
Yatay Kayma Muhakemeti (Direk Kesme) Deney Setiİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
Etüv 400 Ltİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
Boşluk Suyu Basıncı Ölçen Sensörİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
SismikCPTu Sistemiİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
Laminer kutu - Membranİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
HP Kirli Su Drenaj Pompasıİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
Sabit seviyeli Su Geçirimliliği Deneyi Setiİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
Düşen seviyeli Su Geçirimliliği Deneyi Setiİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
Kum konisi Deneyi Setiİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
Hidrometre Deneyi Setiİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
Su Banyosuİnşaat MühendisliğiGeoteknik Lab.Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ
Su Kalitesi Ölçerİnşaat MühendisliğiHidromekanik Lab.Dr.Öğr.Üyesi Bergüzar ÖZBAHÇECİ
Nehirler İçin Akustik Akım Hız Ölçerİnşaat MühendisliğiHidromekanik Lab.Dr.Öğr.Üyesi Bergüzar ÖZBAHÇECİ
Arazi Tipi Akustik Akım Hız Ölçerİnşaat MühendisliğiHidromekanik Lab.Dr.Öğr.Üyesi Bergüzar ÖZBAHÇECİ
Dalga Kanalıİnşaat MühendisliğiHidromekanik Lab.Dr.Öğr.Üyesi Bergüzar ÖZBAHÇECİ
Yeraltı Ve Yüzey Sularının Seviye Değişimlerini Kaydedici Sistemİnşaat MühendisliğiHidromekanik Lab.Dr.Öğr.Üyesi Bergüzar ÖZBAHÇECİ
Su Analiz Cihazıİnşaat MühendisliğiHidromekanik Lab.Dr.Öğr.Üyesi Bergüzar ÖZBAHÇECİ
Su Örnekleyiciİnşaat MühendisliğiHidromekanik Lab.Dr.Öğr.Üyesi Bergüzar ÖZBAHÇECİ
Zemin Örnekleyiciİnşaat MühendisliğiHidromekanik Lab.Dr.Öğr.Üyesi Bergüzar ÖZBAHÇECİ
Toprak Örnekleyiciİnşaat MühendisliğiHidromekanik Lab.Dr.Öğr.Üyesi Bergüzar ÖZBAHÇECİ
Echo Sounderİnşaat MühendisliğiHidromekanik Lab.Dr.Öğr.Üyesi Bergüzar ÖZBAHÇECİ
Sıcaklık , İletkenlik Ve Ph Ölçme Cihazıİnşaat MühendisliğiHidromekanik Lab.Dr.Öğr.Üyesi Bergüzar ÖZBAHÇECİ
Hidrolik Modelleme Alanıİnşaat MühendisliğiHidromekanik Lab.Dr.Öğr.Üyesi Bergüzar ÖZBAHÇECİ
Ana Hidrolik Düzeneğiİnşaat MühendisliğiHidromekanik Lab.Dr.Öğr.Üyesi Bergüzar ÖZBAHÇECİ
Bernoullı Deney Düzeneğiİnşaat MühendisliğiHidromekanik Lab.Dr.Öğr.Üyesi Bergüzar ÖZBAHÇECİ
Delikli Ve Serbest Püskürtme Akış Düzeneğiİnşaat MühendisliğiHidromekanik Lab.Dr.Öğr.Üyesi Bergüzar ÖZBAHÇECİ
Savak Üstünden Akış Düzeneğiİnşaat MühendisliğiHidromekanik Lab.Dr.Öğr.Üyesi Bergüzar ÖZBAHÇECİ
Tesisat Ve Kıvrımlarda Enerji Kaybı Düzeneğiİnşaat MühendisliğiHidromekanik Lab.Dr.Öğr.Üyesi Bergüzar ÖZBAHÇECİ
Serbest Ve Zorunlu Vortex Deney Düzeneğiİnşaat MühendisliğiHidromekanik Lab.Dr.Öğr.Üyesi Bergüzar ÖZBAHÇECİ
Kavitasyon Gösterim Düzeneğiİnşaat MühendisliğiHidromekanik Lab.Dr.Öğr.Üyesi Bergüzar ÖZBAHÇECİ
Kendiliğinden Yerleşen Beton Reometresiİnşaat MühendisliğiYapı Malzemesi Lab.Doç.Dr.Tahir Kemal ERDEM
Nüve İnkubatörİnşaat MühendisliğiYapı Malzemesi Lab.Doç.Dr.Tahir Kemal ERDEM
Nüve İnkubatör (nem kontollü)İnşaat MühendisliğiYapı Malzemesi Lab.Doç.Dr.Tahir Kemal ERDEM
Beton Mikseriİnşaat MühendisliğiYapı Malzemesi Lab.Doç.Dr.Tahir Kemal ERDEM
Karot Numune Alma Makinasıİnşaat MühendisliğiYapı Malzemesi Lab.Doç.Dr.Tahir Kemal ERDEM
Taş Kesme Makinasıİnşaat MühendisliğiYapı Malzemesi Lab.Doç.Dr.Tahir Kemal ERDEM
Blaine Deneyi Setiİnşaat MühendisliğiYapı Malzemesi Lab.Doç.Dr.Tahir Kemal ERDEM
Beton Presiİnşaat MühendisliğiYapı Malzemesi Lab.Doç.Dr.Tahir Kemal ERDEM
Harç Mikseriİnşaat MühendisliğiYapı Malzemesi Lab.Doç.Dr.Tahir Kemal ERDEM
Beton Vibratörü 4m Hortumluİnşaat MühendisliğiYapı Malzemesi Lab.Doç.Dr.Tahir Kemal ERDEM
Betoniyerİnşaat MühendisliğiYapı Malzemesi Lab.Doç.Dr.Tahir Kemal ERDEM
Sarsma Tablası ve Elek Seti (TSE ve ASTM'ye göre)İnşaat MühendisliğiYapı Malzemesi Lab.Doç.Dr.Tahir Kemal ERDEM
Çatlak Mikroskobuİnşaat MühendisliğiYapı Malzemesi Lab.Doç.Dr.Tahir Kemal ERDEM
Beton Basma ve Kiriş Test Cihazıİnşaat MühendisliğiYapı Mekaniği Lab.Doç.Dr.Cemalettin DÖNMEZ
Çelik Numune Çekme Cihazıİnşaat MühendisliğiYapı Mekaniği Lab.Doç.Dr.Cemalettin DÖNMEZ
Hidrolik Press Cihazıİnşaat MühendisliğiYapı Mekaniği Lab.Doç.Dr.Cemalettin DÖNMEZ
Sütunlu Matkap Cihazıİnşaat MühendisliğiYapı Mekaniği Lab.Doç.Dr.Cemalettin DÖNMEZ
Phantom Haptic Desktop, SensAble Technologies: 3 Aktif/3 Pasif 6 Serbestlik Dereceli Masaüstü Haptik Robot KolMakina MühendisliğiRobotik Lab.Doç. Dr. Can DEDE
Q8 Veri Toplama Kartı, Quanser: 8 ADC, 8 DAC, 32 DIO, 8 Enkoder GirişiMakina MühendisliğiRobotik Lab.Doç. Dr. Can DEDE
BLDC Motor Sistemi, Maxon Motor: 3 Eksen BLDC Motor ve SürücüleriMakina MühendisliğiRobotik Lab.Doç. Dr. Can DEDE
DC Servomotor Sürücüsü, Maxon: Tek Eksen DC Motor SürücüsüMakina MühendisliğiRobotik Lab.Doç. Dr. Can DEDE
Sinyal JenaratörüMakina MühendisliğiRobotik Lab.Doç. Dr. Can DEDE
KompresörMakina MühendisliğiRobotik Lab.Doç. Dr. Can DEDE
Osiloskop GW Instek GDS-1152 AMakina MühendisliğiRobotik Lab.Doç. Dr. Can DEDE
Osiloskop GW Instek GDS-840 SMakina MühendisliğiRobotik Lab.Doç. Dr. Can DEDE
GW Instek Güç Kaynağı SPS-1820Makina MühendisliğiRobotik Lab.Doç. Dr. Can DEDE
GW Instek Güç Kaynağı SPS- 3610Makina MühendisliğiRobotik Lab.Doç. Dr. Can DEDE
NI Veri Toplama CihazıMakina MühendisliğiRobotik Lab.Doç. Dr. Can DEDE
UEI Sim 600-16 Veri Toplama CihazıMakina MühendisliğiRobotik Lab.Doç. Dr. Can DEDE
MF 614 DAQ CardMakina MühendisliğiRobotik Lab.Doç. Dr. Can DEDE
TT TECHNIC MCH 303 D Güç KaynağıMakina MühendisliğiRobotik Lab.Doç. Dr. Can DEDE
Kutu Fırın 1600 °CMakina MühendisliğiSeramik Malzemeler Lab.Prof. Dr. Sedat AKKURT
Dikey Boru Fırın 1750 °CMakina MühendisliğiSeramik Malzemeler Lab.Prof. Dr. Sedat AKKURT
Waring MikserMakina MühendisliğiSeramik Malzemeler Lab.Prof. Dr. Sedat AKKURT
Heidolph MikserMakina MühendisliğiSeramik Malzemeler Lab.Prof. Dr. Sedat AKKURT
Yıldız PresMakina MühendisliğiSeramik Malzemeler Lab.Prof. Dr. Sedat AKKURT
EkstruderMakina MühendisliğiSeramik Malzemeler Lab.Prof. Dr. Sedat AKKURT
Kitchenaid MikserMakina MühendisliğiSeramik Malzemeler Lab.Prof. Dr. Sedat AKKURT
ÖğütücüMakina MühendisliğiSeramik Malzemeler Lab.Prof. Dr. Sedat AKKURT
Bilyalı DeğirmenMakina MühendisliğiSeramik Malzemeler Lab.Prof. Dr. Sedat AKKURT
Optik MikroskopMakina MühendisliğiSeramik Malzemeler Lab.Prof. Dr. Sedat AKKURT
Sinyal İşlemci /Data LoggerMakina MühendisliğiYapay Zeka Lab.Prof. Dr. Serhan ÖZDEMİR
EKG CihazıMakina MühendisliğiYapay Zeka Lab.Prof. Dr. Serhan ÖZDEMİR
Güç KaynağıMakina MühendisliğiYapay Zeka Lab.Prof. Dr. Serhan ÖZDEMİR
OsiloskopMakina MühendisliğiYapay Zeka Lab.Prof. Dr. Serhan ÖZDEMİR
Kumlama makinası + 50 Lt KompressörMakina MühendisliğiYapay Zeka Lab.Prof. Dr. Serhan ÖZDEMİR
Sıcak Hava Üfleme İstasyonlarıMakina MühendisliğiYapay Zeka Lab.Prof. Dr. Serhan ÖZDEMİR
Şerit TestereMakina MühendisliğiYapay Zeka Lab.Prof. Dr. Serhan ÖZDEMİR
Profil Projeksiyon CihazıMakina MühendisliğiYapay Zeka Lab.Prof. Dr. Serhan ÖZDEMİR
Taşlama CihazıMakina MühendisliğiMalzeme Hazırlama Lab.Prof. Dr. Metin TANOĞLU
Mekanik Test CihazıMakina MühendisliğiMalzeme Hazırlama Lab.Prof. Dr. Metin TANOĞLU
Archimeds Yoğunluk Ölçüm CihazıMakina MühendisliğiMalzeme Hazırlama Lab.Prof. Dr. Metin TANOĞLU
Vakumlu EtüvMakina MühendisliğiMalzeme Hazırlama Lab.Prof. Dr. Metin TANOĞLU
Manyetik Karıştırıcı (Hot Plate)Makina MühendisliğiMalzeme Hazırlama Lab.Prof. Dr. Metin TANOĞLU
Mekanik KarıştırıcıMakina MühendisliğiMalzeme Hazırlama Lab.Prof. Dr. Metin TANOĞLU
HomojenizatörMakina MühendisliğiMalzeme Hazırlama Lab.Prof. Dr. Metin TANOĞLU
ElekMakina MühendisliğiMalzeme Hazırlama Lab.Prof. Dr. Metin TANOĞLU
Sıcak PresMakina MühendisliğiMalzeme Hazırlama Lab.Prof. Dr. Metin TANOĞLU
Ultrasonik KarıştırıcıMakina MühendisliğiMalzeme Hazırlama Lab.Prof. Dr. Metin TANOĞLU
Mekanik HavanMakina MühendisliğiMalzeme Hazırlama Lab.Prof. Dr. Metin TANOĞLU
Vakum MakinasıMakina MühendisliğiMalzeme Hazırlama Lab.Prof. Dr. Metin TANOĞLU
Hidrojen Kabarçığı Akış DüzeneğiMakina MühendisliğiAkışkanlar Mekaniği Lab.Doç. Dr. Ünver ÖZKOL
Boru İçi Akış DüzeneğiMakina MühendisliğiAkışkanlar Mekaniği Lab.Doç. Dr. Ünver ÖZKOL
8 Kanallı Sıcak-Tel Anemometresi.Makina MühendisliğiAkışkanlar Mekaniği Lab.Doç. Dr. Ünver ÖZKOL
Dell WS-PC-T5400 İş İstasyonu,Makina MühendisliğiAkışkanlar Mekaniği Lab.Doç. Dr. Ünver ÖZKOL
Muhtelif Basınç SensörleriMakina MühendisliğiAkışkanlar Mekaniği Lab.Doç. Dr. Ünver ÖZKOL
Muhtelif Küçük Debi ÖlçerlerMakina MühendisliğiAkışkanlar Mekaniği Lab.Doç. Dr. Ünver ÖZKOL
Basma Hopkinson Basınç BarıMakina MühendisliğiDinamik Test ve Modelleme Lab.Prof. Dr. Mustafa GÜDEN - Prof. Dr. Alper TAŞDEMİRCİ
Çekme Hopkinson Basınç BarıMakina MühendisliğiDinamik Test ve Modelleme Lab.Prof. Dr. Mustafa GÜDEN - Prof. Dr. Alper TAŞDEMİRCİ
Düşen Ağırlık Deney CihazıMakina MühendisliğiDinamik Test ve Modelleme Lab.Prof. Dr. Mustafa GÜDEN - Prof. Dr. Alper TAŞDEMİRCİ
Projectile Fırlatma SistemiMakina MühendisliğiDinamik Test ve Modelleme Lab.Prof. Dr. Mustafa GÜDEN - Prof. Dr. Alper TAŞDEMİRCİ
Çekme ve Basma Test CihazıMakina MühendisliğiDinamik Test ve Modelleme Lab.Prof. Dr. Mustafa GÜDEN - Prof. Dr. Alper TAŞDEMİRCİ
Doğrudan Basınç Dalgası Deney DüzeneğiMakina MühendisliğiDinamik Test ve Modelleme Lab.Prof. Dr. Mustafa GÜDEN - Prof. Dr. Alper TAŞDEMİRCİ
CNC Masaüstü TornaMakina MühendisliğiMetalografi Lab.Dr. Öğr. Üyesi Sinan KANDEMİR - Dr. Öğr. Üyesi Fatih TOKSOY
3-16 mm MatkapMakina MühendisliğiMetalografi Lab.Dr. Öğr. Üyesi Sinan KANDEMİR - Dr. Öğr. Üyesi Fatih TOKSOY
Şerit TestereMakina MühendisliğiMetalografi Lab.Dr. Öğr. Üyesi Sinan KANDEMİR - Dr. Öğr. Üyesi Fatih TOKSOY
Daire TestereMakina MühendisliğiMetalografi Lab.Dr. Öğr. Üyesi Sinan KANDEMİR - Dr. Öğr. Üyesi Fatih TOKSOY
Darbe Test CihazıMakina MühendisliğiMalzeme Karakterizasyon Lab.Dr. Öğr. Üyesi Sinan KANDEMİR - Dr. Öğr. Üyesi Fatih TOKSOY
Mikrosertlik Ölçüm CihazıMakina MühendisliğiMalzeme Karakterizasyon Lab.Dr. Öğr. Üyesi Sinan KANDEMİR - Dr. Öğr. Üyesi Fatih TOKSOY
Sıcak PresMakina MühendisliğiMalzeme Karakterizasyon Lab.Dr. Öğr. Üyesi Sinan KANDEMİR - Dr. Öğr. Üyesi Fatih TOKSOY
Yüksek Sıcaklık FırınıMakina MühendisliğiMalzeme Karakterizasyon Lab.Dr. Öğr. Üyesi Sinan KANDEMİR - Dr. Öğr. Üyesi Fatih TOKSOY
Ultrasonik Ölçüm CihazıMakina MühendisliğiMalzeme Karakterizasyon Lab.Dr. Öğr. Üyesi Sinan KANDEMİR - Dr. Öğr. Üyesi Fatih TOKSOY
Pnömatik ve Elektro-Pnömatik Eğitim SetleriMakina MühendisliğiProf. Rasim Alizade Mekatronik Lab.Doç. Dr. Gökhan KİPER
Ayarlanabilir Güç KaynaklarıMakina MühendisliğiProf. Rasim Alizade Mekatronik Lab.Doç. Dr. Gökhan KİPER
İş İstasyonuMakina MühendisliğiProf. Rasim Alizade Mekatronik Lab.Doç. Dr. Gökhan KİPER
Dijital MultimetreMakina MühendisliğiProf. Rasim Alizade Mekatronik Lab.Doç. Dr. Gökhan KİPER
Çeşitli Boy ve Ebatta Step Motor ve SürücüleriMakina MühendisliğiProf. Rasim Alizade Mekatronik Lab.Doç. Dr. Gökhan KİPER
Alet ÇantasıMakina MühendisliğiProf. Rasim Alizade Mekatronik Lab.Doç. Dr. Gökhan KİPER
Yataklama ElemanlarıMakina MühendisliğiProf. Rasim Alizade Mekatronik Lab.Doç. Dr. Gökhan KİPER
RediktörMakina MühendisliğiProf. Rasim Alizade Mekatronik Lab.Doç. Dr. Gökhan KİPER
DebimetreMakina MühendisliğiEnerji Lab.Dr. Öğr. Üyesi Kasım TOPRAK
Jeotermal Plaka TemizleyiciMakina MühendisliğiEnerji Lab.Dr. Öğr. Üyesi Kasım TOPRAK
Santrifüj KompressörMakina MühendisliğiEnerji Lab.Dr. Öğr. Üyesi Kasım TOPRAK
Zorlanmış Taşınım Isı Transferi AparatıMakina MühendisliğiEnerji Lab.Dr. Öğr. Üyesi Kasım TOPRAK
Zımparalama, Parlatma CihazıMakina MühendisliğiToz Malzeme Lab.Prof. Dr. Mustafa GÜDEN
Yüksek Isılı FırınMakina MühendisliğiToz Malzeme Lab.Prof. Dr. Mustafa GÜDEN
Bilyalı ÖğütücüMakina MühendisliğiToz Malzeme Lab.Prof. Dr. Mustafa GÜDEN
Elek MakinasıMakina MühendisliğiToz Malzeme Lab.Prof. Dr. Mustafa GÜDEN
Hassas Kesme CihazıMakina MühendisliğiToz Malzeme Lab.Prof. Dr. Mustafa GÜDEN
Genleşme Ölçüm CihazıMakina MühendisliğiToz Malzeme Lab.Prof. Dr. Mustafa GÜDEN
OsiloskopMakina MühendisliğiAkustik Lab.Doç. Dr. Seçil ARTEM
Ses Seviyesi Ölçer ( Cirrus CR 191 C/TR)Makina MühendisliğiAkustik Lab.Doç. Dr. Seçil ARTEM
Sinyal Alıcısı (Olympus 5072 PR)Makina MühendisliğiAkustik Lab.Doç. Dr. Seçil ARTEM
Olympus Akustik Test ÇubuğuMakina MühendisliğiAkustik Lab.Doç. Dr. Seçil ARTEM
Sinyal ÜreticiMakina MühendisliğiAkustik Lab.Doç. Dr. Seçil ARTEM
Sarım CihazıMakina MühendisliğiMalzeme İşleme Lab.Prof. Dr. Metin TANOĞLU
Vakum PompasıMakina MühendisliğiMalzeme İşleme Lab.Prof. Dr. Metin TANOĞLU
Kesme CihazıMakina MühendisliğiMalzeme İşleme Lab.Prof. Dr. Metin TANOĞLU
Ateşleme Test SistemiMakina MühendisliğiYanma Lab.Dr. Öğr. Üyesi Alvaro DIEZ
3B YazıcıMakina MühendisliğiModelleme - Prototip Lab.Doç. Dr. Can DEDE - Doç. Dr. Gökhan KİPER
3B ÖlçümMakina MühendisliğiModelleme - Prototip Lab.Doç. Dr. Can DEDE - Doç. Dr. Gökhan KİPER
3B Optik ÖlçümMakina MühendisliğiModelleme - Prototip Lab.Doç. Dr. Can DEDE - Doç. Dr. Gökhan KİPER
Eritme FırınıMakina MühendisliğiDöküm Lab.Dr. Öğr. Üyesi Sinan KANDEMİR
Ultrasonik KarıştırıcıMakina MühendisliğiDöküm Lab.Dr. Öğr. Üyesi Sinan KANDEMİR
Mekanik KarıştırıcıMakina MühendisliğiDöküm Lab.Dr. Öğr. Üyesi Sinan KANDEMİR
KompresörMakina MühendisliğiDöküm Lab.Dr. Öğr. Üyesi Sinan KANDEMİR
X