Teknopark İzmir

Teknopark İzmir, Türkiye’nin 4. teknoparkı olarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüsü içerisinde yaklaşık 2 milyon metrekarelik alan tahsisi ile İzmir’in önde gelen 21 kurum ve kuruluşunun ortaklığıyla 2002 yılında kuruldu; 2004 yılında ise faaliyetlerine başladı.

Halen bölgesinde yer alan 150 yerli ve yabancı Ar-Ge firması, yaklaşık 1000 Ar-Ge ve destek personeli, 300 Milyon TL’yi aşan toplam cirosu, 20 Milyon Dolar’ı aşan ihracatı ve 23 patenti ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 2015 yılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi’nde Türkiye 4.sü oldu.

Türkiye’nin kalkınma ajansı destekli ilk güdümlü projesi ile yapılan İnovasyon Merkezi’ni de bünyesinde hayata geçiren Teknopark İzmir, tüm yenilikçi fikirlere kuluçka ortamı sağlayarak, üretilen nitelikli teknolojik bilgiyi sanayi ile buluşturmaya devam ediyor.

Bölgede yer alan Ar-Ge firmaları; yazılım geliştirme, biyoteknoloji, elektronik, makina imalatı, savunma, enerji, tıp, tasarım, kimya, telekomünikasyon, ileri malzemeler, gıda, madencilik, nano malzemeler, otomotiv, robotik sistemler, turizm ve çevre konusunda çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bölgede gerçekleşen üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları kapsamında, Ar-Ge firmalarında ve firmaların yürüttüğü projelerde üniversite öğretim üyeleri yer alabiliyor; ayrıca yaptıkları araştırmaları ürüne dönüştürebilmek amacıyla, üniversite yetkili organlarının onayı ile bölgede kendi şirketlerini kurabiliyor. Üniversite öğrencileri ise bölgede yer alan Ar-Ge firmalarında yarı zamanlı iş ve staj imkanı bulabiliyor.

Teknopark İzmir çatısı altında girişimcilik ekosistemine sunulan katma değerli hizmetler şu şekilde sıralanıyor:

Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), akademik çalışmalar sonucu ortaya çıkan entellektüel sermayenin ve yeni teknolojilerin ticarileştirilmesi için akademi ile endüstri arasında yalın ve etkin bir arayüz olarak hizmet vermektedir.

Devamı >

Teknopark İzmir katma değerli hizmet birimleri arasında yer alan Kuluçka Merkezi ClassBoom, Türkiye ve bölgedeki ekonominin gelişimini destekleyecek tekno-girişim faaliyetlerini geliştirerek çıktıya dönüştüren özel bir birimdir.

Devamı >

Teknopark İzmir, TÜBİTAK tarafından yürütülen Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı Resmi Uygulayıcı Kuruluşu seçildi.

Devamı >

X