İYTE Etik İlkeler ve Değerlendirme

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Etik Kurulları, Enstitümüz mensuplarında, etik davranış kültürünü yerleştirmek, geliştirmek ve çalışanlar tarafından yürütülen eğitim-öğretim, yönetim, hizmet faaliyetlerinde; çalışma arkadaşları, öğrenciler, yöneticiler ve kurum dışı kişi ve kuruluşlar ile ilişkilerinde etik ilkelere uyulmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Gerek Etik Davranış İlkeleri ve Etik Kurulu Yönergesi, gerekse İYTE Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamındaki konuların hedef kitlesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde görev yapan akademik ve idari personel ile, öğrenciler ve ilişkili tüm paydaşlardır.

Prof. Dr. Sacide ALTINKAYA
Prof. Dr. Cüneyt Fehmi BAZLAMAÇCI
Prof. Dr. Canan VARLIKLI
Prof. Dr. Bünyamin AKGÜL
Prof. Dr. Hülya YÜCEER
Mediha İŞDAR
Av. Emine OKTAY
Seda AKTAŞ
Tanıl LEVENT

https://fmbbayek.iyte.edu.tr/

Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu
Prof. Dr. Seher Fehime ÇAKICIOĞLU ÖZKANBaşkan
Prof. Dr. Funda TIHMINLIOĞLUÜye
Prof. Dr. E. Figen TOKATLIÜye
Prof. Dr. Mustafa EMRULLAHOĞLUÜye
Prof. Dr. Canan VARLIKLIÜye
Prof. Dr. Gülşah ŞANLI MOHAMEDÜye
Prof. Dr. Ramazan Tuğrul SENGERÜye

https://sbbbayek.iyte.edu.tr/

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu
Prof. Dr. İpek AKPINAR AKSUGÜRBaşkan
Prof. Dr. Koray VELİBEYOĞLUÜye
Prof. Dr. Fehmi DOĞANÜye
Prof. Dr. Ela ÇİLÜye
Prof. Dr. Hülya YÜCEERÜye
Prof. Dr. Bünyamin AKGÜLÜye
Prof. Dr. Mustafa Emre İLALÜye

X