İYTE Etik İlkeler ve Değerlendirme

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Etik Kurulları, Enstitümüz mensuplarında, etik davranış kültürünü yerleştirmek, geliştirmek ve çalışanlar tarafından yürütülen eğitim-öğretim, yönetim, hizmet faaliyetlerinde; çalışma arkadaşları, öğrenciler, yöneticiler ve kurum dışı kişi ve kuruluşlar ile ilişkilerinde etik ilkelere uyulmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Gerek Etik Davranış İlkeleri ve Etik Kurulu Yönergesi, gerekse İYTE Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamındaki konuların hedef kitlesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde görev yapan akademik ve idari personel ile, öğrenciler ve ilişkili tüm paydaşlardır.

Prof. Dr. Fikret İNAL
Prof. Dr. Bilge KARAÇALI
Prof. Dr. Devrim GÜÇLÜ
Prof. Dr. Bünyamin AKGÜL
Prof. Dr. Yavuz DUVARCI
Aynur YAKAR
Emine OKTAY
Seda AKTAŞ
Deniz AKTUĞ

https://fmbbayek.iyte.edu.tr/

Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu
Prof. Dr. Esma Volga BULMUŞ ZAREIEBaşkan
Prof. Dr. Funda TIHMINLIOĞLUÜye
Prof. Dr. E. Figen TOKATLIÜye
Prof. Dr. Mustafa EMRULLAHOĞLUÜye
Prof. Dr. Canan VARLIKLIÜye
Prof. Dr. Gülşah ŞANLI MOHAMEDÜye
Prof. Dr. Ramazan Tuğrul SENGERÜye

https://sbbbayek.iyte.edu.tr/

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu
Prof. Dr. İpek AKPINAR AKSUGÜRBaşkan
Prof. Dr. Yavuz DUVARCIÜye
Prof. Dr. Fehmi DOĞANÜye
Prof. Dr. Başak İPEKOĞLUÜye
Prof. Dr. Ali Can DEMİRKESENÜye
Prof. Dr. Bünyamin AKGÜLÜye
Prof. Dr. Z. Tuğçe KAZANASMAZÜye

X