İYTE Etik İlkeler ve Değerlendirme

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Etik Kurulları, Enstitümüz mensuplarında, etik davranış kültürünü yerleştirmek, geliştirmek ve çalışanlar tarafından yürütülen eğitim-öğretim, yönetim, hizmet faaliyetlerinde; çalışma arkadaşları, öğrenciler, yöneticiler ve kurum dışı kişi ve kuruluşlar ile ilişkilerinde etik ilkelere uyulmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Gerek Etik Davranış İlkeleri ve Etik Kurulu Yönergesi, gerekse İYTE Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamındaki konuların hedef kitlesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde görev yapan akademik ve idari personel ile, öğrenciler ve ilişkili tüm paydaşlardır.

Prof. Dr. Sacide ALTINKAYA
Prof. Dr. Cüneyt Fehmi BAZLAMAÇCI
Prof. Dr. Canan VARLIKLI
Prof. Dr. Bünyamin AKGÜL
Prof. Dr. Hülya YÜCEER
Mediha İŞDAR
Av. Emine OKTAY
Seda AKTAŞ
Tanıl LEVENT

X