Türkpatent Bilgi ve Doküman Birimi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türkpatent Bilgi ve Doküman Birimi, Türk Patent ve Marka Kurumu (Türkpatent) ile Enstitümüz arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, 25/05/2005 tarihinde faaliyetine başlamıştır. Enstitümüzün ilkelerinden biri olan bilgiyi üretme ve toplumun yararına kullanılabilir bir değere dönüştürme esasına göre kurulmuştur.

Birimimiz, İzmir’de yerleşik üniversite elemanlarına ve öğrencilerine, Enstitü yerleşkesinde yer alan İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde araştırma ve geliştirme yapan kişi, kurum ve kuruluşlara, sanayicilere, sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak ihtiyaç duyacakları her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak amacındadır.

Bu doğrultuda;

  • Başvuru için gerekli belge ve bilgilerin temin edilmesi,
  • Fikri mülkiyet hakları konusunda genel soruların cevaplanması,
  • Fikirlerin somutlaştırılıp ürün haline getirilmesinde hangi sınai mülkiyet hakkı korumasından yararlanılacağı hususunda yönlendirme,
  • Sınai mülkiyet ile ilgili bülten ve gazete incelenmesi,
  • CD taraması,
  • Internet’te Patent araştırması yapma konusunda bilgilendirme,
  • Başvuru formu doldurulması,
  • Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusundaki gelişmelerin aktarılması,
  • Danışma ve diğer konularda,

hizmet vermektedir.

Av. Füsun Singi

Av. Füsun Singi

Birim Yetkilisi

Öğr. Gör. Sinan YILMAZ

Öğr. Gör. Sinan YILMAZ

Birim Yetkilisi

X