Rektör BARAN’ın “11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü (International Day of Women and Girls in Science)” Mesajı

“11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü (International Day of Women and Girls in Science) BM Genel Kurulu tarafından 22 Aralık 2015 tarihinde ilan edilen ve 2015 yılından bu güne kadar her 11 Şubat’ta kutlanan bir gündür.

Kadınların ve kız çocuklarının bilim alanındaki çalışmalara tam ve eşit şartlarda katılmalarının sağlanması ve güçlendirilmesi için İYTE olarak her zaman tüm imkânlarımızla en önde olacağız.

Birleşmiş Milletler verilerine göre şu anda, dünya çapında araştırmacıların yüzde 30’undan daha azı kadın olup 1970’lerden beri Bilimde Kadınlar grubu cinsel ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Kadınların bilimde yetersiz temsil edilmesi söz konusu iken, yeterli tavsiye olmaması, yol gösterilmemesi, rol modellerin azlığı ve ön yargılar kadınların bilim alanında daha az yer almasının başlıca sebepleriyken İYTE’de kadın araştırmacılarımızın kazandığı başarılar ve bizlere kattıklarıyla ne kadar övünsek azdır.

“İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur. Kabil midir bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça, öteki yarısı göklere yükselebilsin?” diyen ve kadınlara medeni haklar tanınması noktasında önderlik etmiş olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk; kadınlara, bilimin ve aklın ışığında önyargısız ve gerçek değerinin verilmesi gerektiğine işaret etmiştir.

Bizler, Yükseköğretim kurumları olarak, toplumları aydınlık geleceklere kavuşturacak rol model bireyler yetiştirirken kadınların eğitim ve araştırma faaliyetlerine her seviyedeki katılımını teşvik etmek için daha çok çalışmalıyız.

Bu vesileyle “Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü”nü kutluyorum.

Sevgi ve Saygılarımla,

Prof.Dr. Yusuf BARAN
Rektör

X