Enerji Politikası

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ENERJİ POLİTİKASI

Doğada sınırlı bulunan fosil kökenli enerji kaynakları, ülkelerin hem alternatif enerji kaynaklarına yönelmelerini hem de enerjinin verimli ve etkin kullanımına ilişkin politikalar üretmelerini zorunlu hale getirmiştir.

Enerjinin önemini ülkemiz bazında değerlendirirsek;

Enerji ithalatının milli gelire oranı 2023 yılı son çeyreği itibariyle yüzde 11 seviyelerindedir. Bu oranın aşağılara çekilebilmesi amacıyla enerji çeşitlendirme politikaları geliştirilmiş ve ayrıca sahip olunan enerjinin daha etkin ve verimli kullanılması için hukuki bazı düzenlemelere gidilmiştir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü; ülkemizin ekonomik, sosyal ve çevresel gelişiminin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi için en önemli milli servetimiz olan enerji kaynaklarımızın çeşitlendirilmesi politikalarının artarak devam etmesi gerektiğinin ve yine bu enerji kaynaklarımızın verimli bir şekilde kullanımı için etkin bir enerji yönetimine ihtiyaç duyulduğunun bilinciyle hareket etmektedir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğrenci ve çalışanları, yerleşkemizdeki tüm açık ve kapalı alanlarda enerji verimliliği sağlanması konusunda etkin farkındalığı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü;

  • Enerjiyi daha verimli kullanabilmek amacıyla kararlar alacak bir idari yapılanma kurmayı,
  • Enerji verimliliği konusundaki mevzuata uygun hareket ederek hedeflenen enerji tasarruf oranına ulaşmayı,
  • Tüm akademik ve idari işlerde, uygun ürünler arasından enerji verimli satın alma yapmayı,
  • Enerji verimliliği alanında yapılan yeni çalışmaları ve geliştirilen teknolojileri takip ederek bunları uygulamayı,
  • Yürüteceği enerji verimliliği sağlamaya yönelik çalışmalarda gerekli kaynak ve bilgiyi kullanmayı, iç ve dış paydaşlarıyla birlikte hareket etmeyi,
  • Yürütülen çalışmalarla sağlanan tasarrufun ve verimliliğin, sürekli iyileştirme yaklaşımı ile ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik bütüncül ve etkin bir yönetim sağlamayı,
  • Hizmet kalitesini ve paydaşlarının yaşam kalitesini düşürmeden enerjide verimlilik ve tasarruf sağlayarak ülke ekonomisine ve çevreye değer katmayı

taahhüt etmektedir.

X