KUANTAM Yönetmeliği Resmî Gazete Yayımlandı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde kurulan Kuantum Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin (KUANTAM) Yönetmeliği, 31.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210131-4.htm

KUANTAM ile kuantum fiziği başta olmak üzere, temel bilimler ve mühendislik alanlarında endüstriye uyarlanabilecek ileri düzeyde araştırmaların yapılması, ulusal ve uluslararası projelerin yazılması, lisansüstü öğrenci yetiştirilmesi, disiplinlerarası çalışmaların organize edilmesi ve bu bağlamda gerekli laboratuvar altyapı ve olanaklarınının sağlanması amaçlanıyor.

X