İYTE Öğretim Üyesi Uluslararası Platform “IFTOMM” Yönetiminde

Türkiye Mekanizmalar ve Makine Teorisi alanında uluslararası bir platform olan The International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science (IFTOMM) yönetiminde İYTE tarafından temsil edilecek.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmet Can Dede, Polonya’nın Karkow kentinde düzenlenen IFToMM Genel Kurulunda yapılan seçimlerde IFToMM Yönetim Kuruluna üye olarak seçildi.

IFToMM, The International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science adlı, Mekanizmalar ve Makine Teorisi alanında çalışma yapan akademisyenlerin ve mühendislerin kendi ülkelerindeki üye oldukları örneğin Türkiye’de bulunan Makine Teorisi Derneği gibi ilgili derneklerin üye olduğu uluslararası federasyonun kısaltılmış adıdır. Kurucu üyeler arasında Avusturalya, Bulgaristan, Çekoslovakya, Demokratik Almanya, Federal Almanya, Macaristan, Hindistan, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Büyük Britanya, A.B.D., S.S.C.B., ve Yugoslavya gibi ülkeler bulunmaktadır. Doç. Dr. Can Dede, 2016 yılında yapılan seçimde uluslararası düzeyde önemli bir yeri olan federasyona seçilen ilk Türk olmakla beraber, 3 Temmuz 2019 tarihinde yapılan seçimle yönetim kurulu üyeliğine ikinci defa seçilme başarısı gösterdi. IFToMM gibi uluslararası bir örgütlenme sayesinde, Makineler ve Mekanizmalar alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten kişilerin teşvik edilmesi ve desteklenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca bu alanlar ile ilgili bilim dallarında bilimsel veya mühendislik, çalışmaları yürüten farklı ülkelerdeki kişi ve kuruluşlar arasındaki temasların sağlanması; federasyonun çalışma alanını ilgilendiren diğer uluslararası örgütlerle gerekli ilişkilerin kurulması konularında çalışmalar yürütülmektedir.

Doç. Dr. Can Dede’nin, The International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science (IFToMM) Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi ile beraber, Türkiye ikinci defa IFToMM yönetiminde temsil edilecek.

X