İYTE, Avrupa Komisyonundan Green Night / UFUK 2020 Avrupa Araştırmacılar Gecesi Projesi Kapsamında Destek Aldı

Yetenekli genç beyinlerin bilimsel kariyer tercih etmesini amaçlayan projenin İYTE Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gamze Tanoğlu “Proje ekibinde yer alan değerli akademisyenlerimiz Prof. Dr. Canan Varlıklı,  Doç. Dr. Sevgi Kılıç Özdemir ve Dr. Öğr. Üyesi Ayça Tunç Cox ile Enstitümüze, bölgemize ve ülkemizin gelişim sürecine katkıda bulunacak bir çalışmanın içinde olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz” diye konuştu.

Proje çerçevesinde dört ana tema üzerinden Yaşar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi kampüslerinde farklı kitlelere yönelik etkinlikler düzenlenecek. Proje ekibinde yer alan akademisyenler tarafından planlanacak etkinlikler kapsamında; seminer, atölye çalışmaları, konferans, gösteri gibi sosyal ve bilimsel alanlarda programlar gerçekleştirilecek.

Projenin ana hedefi, bilim insanlarının / girişimcilerin toplumda görünürlüklerinin artırılması; özellikle bilime meraklı gençlerin ve toplumun, araştırma ve inovasyon konusunda bilimsel çalışmalar ve başarılı çıktılar hakkında bilgi sahibi olması; farkındalığının artmasına katkı sağlanması; vizyoner bireylerin toplumda artışı ve daha fazla gencin bilimsel kariyer tercih etmesinin sağlanması olarak belirlendi. Belirtilen hedefler doğrultusunda İYTE kampüsünde bir dizi etkinlikler düzenlenecek.

Projenin detayları hakkında, yapılan toplantıda bilgi alan Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, İYTE’li öğretim üyelerini başarılarından ötürü tebrik etti.

Rektör Baran: “Bu projenin özellikle gençlerimizin, bilime ve Ar-Ge’ye ilgisini arttıracağına ve ülkemizin insan kaynaklarının doğru yönlendirilerek gelişim süreçlerine önemli katkılar sunacağını inanıyorum.” dedi.

Araştırmacılar Gecesi Etkinliği (European Researcher’s Night) Programı Nedir?

Program kapsamında, Avrupa Birliği ve Asosiye ülkelerin tamamında her yıl Eylül ayının son cuma günü araştırmacılarla toplumdaki diğer bireyleri bir araya getirebilecek ve gençleri bilime teşvik edecek tek günlük bir etkinliğin düzenlenmesi hedeflenmektedir. Gençlerin araştırmacılık mesleğine özendirilmesi, toplumda araştırmacılara karşı var olan önyargının kırılması ve araştırmacıların “içimizden biri” olarak tanıtılması hedefiyle oluşturulacak etkinliğin amacı, kapsamı ve beklenen etkisi başvuru yapacak kurumların hazırladıkları proje önerisi içinde belirtilmektedir. Özellikle gençler arasında, araştırma kariyerlerine ilgiyi teşvik etmek için Avrupa çapında düzenlenen bu etkinlik boyunca kamuya açık ve halka yönelik olarak faaliyetler düzenlenir. Bu faaliyetler uygulamalı deneyler, bilimsel gösteriler, tartışma oturumları, yarışmalar, konserler gibi çeşitli biçimlerde olabilmektedir.

X