Uzaktan Eğitim İle İlgili Bilgilendirme

Değerli İYTE’liler,

Coronavirüs ile mücadele kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından, üniversitelerde yürütülen eğitim-öğretim sürecinde bazı yeni tedbirlerin hayata geçirilmesine karar verilmiştir.

Bu doğrultuda alınan karar gereği, 2019-2020 bahar döneminde örgün eğitim yapılmayacak olup bu süreç uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkanları ile sürdürülecektir.

İYTE hazırlık, lisans ve lisansüstü programlarında, 2019-2020 Yılı Bahar Döneminde yürütülecek eğitim ve araştırma faaliyetlerine ilişkin işleyiş esasları ve İYTE olarak uygulamalarımız aşağıda bilginize sunulmuştur. Hazırlık, Lisans ve Lisansüstü Programlarında sunulacak derslerin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar:
    1. Tüm kuramsal dersler (T+0+0) ve kuramsal kısmı olan uygulamalı/laboratuvar dersler, (T+U+0 veya T+0+L) Bahar Döneminin sonuna kadar uzaktan eğitim ile yapılacak olup derslerin uygulamalı kısımları ise sıkıştırılmış bir akademik takvimde, yaz aylarında tamamlanacaktır. Bu derslerin not girişleri ise bu akademik takvim içerisinde belirlenecek tarihte yapılacaktır.
    2. Uzaktan eğitim ile yürütülen derslerin ölçme ve değerlendirilmesi (sınavlar) konusunda izlenecek yöntemle ilgili; dersi yürüten öğretim üyelerinin/elemanlarının takdirinde olmakla birlikte ölçme ve değerlendirme süreçleri kesinlikle kayıt altına alınarak; şeffaf, ölçülebilir ve denetlenebilir bir şekilde yapılacaktır.
  1. Sıkıştırılmış Akademik Takvimde açılacak olan derslerin uygulamalı/laboratuvar kısımları, (Yaz Dönemi boyunca) bir başka değişiklik olmadığı sürece örgün eğitim ile yapılacaktır. 2019-2020 Akademik Takvimi uyarınca, Yaz Okulunda açılacak dersler/açılması planlanan dersler yine aynı şekilde açılmaya devam edecektir.
  2. Tüm lisansüstü sınavlar (tez bitirme, yeterlilik, tez önerisi) bu döneme özgü olmak kaydıyla uzaktan erişimle (çevrimiçi) şeffaf, ölçülebilir ve denetlenebilir bir şekilde yapılabilecektir.
  3. Bu süreçte İYTE Yerleşkesine giriş çıkışların en aza indirilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, tüm lisansüstü öğrencilerin ve araştırma görevlilerinin, eğitimlerine ve çalışmalarına uzaktan devam etmesi ilkesi benimsenmekte ve bunun özendirilmesi gerekmektedir.
  4. Mevcut şartlarda, doktora yeterlilik sınavları 29 Mayıs 2020 tarihine kadar ertelenmiştir.  Bu sınavların yaz sonuna kadar ertelenebilmesi için, YÖK nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Öncelikli olarak tüm, ancak mümkün olmazsa en azından son dönemindeki lisansüstü öğrenciler için, kendilerine tanınan sürelere ek bir dönem eklenmesi için yine YÖK nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.

Sağlıklı günler dileriz.

X