Duyurular

30/11/2020 Tarihinde İlan Edilen Enstitümüz Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonuçları

Enstitümüz Mühendislik, Fen ve Mimarlık Fakültelerinin ilgili bölümlerine alınacak Araştırma Görevlisi kadrolarının giriş sınavı sonuçları aşağıda açıklanmıştır. ASIL olarak belirtilen adayların ekli listede istenilen belgeleri 1 Şubat 2021 tarihi mesai bitimine (10:00-15:00) kadar teslim etmeleri gerekmektedir.  Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. İlanen duyurulur. Belge Listesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Nihai Sonuçları

Devamı »

İYTE Konutlarından Yararlanmak İsteyen Personelimizin Dikkatine

Enstitümüz konutlarından yararlanmak isteyen personelin, aşağıda yayımlanan adresteki beyannameyi eksiksiz ve doğru olarak doldurup, başvurusunun ıslak imzalı çıktısını, güncel mal bildirimi formu (kapalı zarfta)  ile birlikte 15 Ocak 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı olduğu idari birime teslim etmesi ve bu birim tarafından yazıyla Genel Sekreterliğe gönderilmesi gerekmektedir. Akademik

Devamı »

Enstitümüz Öğretim Görevlisi Alımına İlişkin İlan

28/12/2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Enstitümüz öğretim görevlisi alımına ilişkin ilan, yönetmelik ve formlar aşağıdadır. Öğretim Görevlisi İlanı İYTE Akademik Personel Başvuru Formu (Öğretim Görevlisi) Yönetmelikler: https://personel.iyte.edu.tr/veriler/ https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.28947&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%B6%C4%9Fretim%20%C3%BCyesi%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1ndaki https://personel.iyte.edu.tr/wp-content/uploads/sites/19/2019/06/21.05.2019-tarihli-Senato-Karar%C4%B1-ile-kabul-edilen-yabanc%C4%B1-dil-kriterleri.pdf

Devamı »

Enstitümüz Öğretim Üyesi Alımına İlişkin İlan

28/12/2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Enstitümüz öğretim üyesi alımına ilişkin ilan, yönetmelik ve formlar aşağıdadır. Ögğretim Üyesi İlanı İYTE Öğreti̇m Üyesi̇ Başvuru Di̇lekçesi̇ ve Formu Yönetmelikler: https://personel.iyte.edu.tr/iyte-minimum-akademik-yukseltme-ve-atama-olcutleri-ile-ilgili-esaslar-2/ https://personel.iyte.edu.tr/wp-content/uploads/sites/106/2019/12/17.12.2019-tarihli-Senato-Karar%C4%B1-ile-kabul-edilen-yabanc%C4%B1-dil-kriterleri.pdf http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.24672&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20%C3%9CYEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0NE%20Y%C3%9CKSELT%C4%B0LME http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.21475&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20kurumlar%C4%B1nda%20yabanc%C4%B1

Devamı »

30/11/2020 Tarihinde İlan Edilen Enstitümüz Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

Fen Fakültesi Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları Fen Fakültesi Başvurusu Kabul Edilmeyen Aday Listesi Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi Kadro Başvurusu Kabul Edilmeyen Aday Listesi

Devamı »
X