2021 Yılı Norm Kadro Planlaması

02 Kasım 2018 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca birim talepleri doğrultusunda Enstitü Senatosunun 22/02/2021 tarih ve 7/2 sayılı Kararı ile güncellenerek 2021 yılı norm kadro planlaması söz konusu Yönetmelik’in 4/8 maddesi uyarınca yayınlanmaktadır.

İYTE 2021 Norm Kadro Tablosu

X