Duyurular

2020 Yılı Ocak Dönemi Lojman Başvuru İlanı

Enstitümüz konutlarından yararlanmak isteyen personelin, aşağıda yayımlanan adreslerdeki beyannameyi eksiksiz ve doğru olarak doldurup, başvurusunun ıslak imzalı çıktısını, güncel mal bildirimi formu ile birlikte 17 Ocak 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı olduğu idari birime teslim etmesi ve bu birim tarafından yazıyla Genel Sekreterliğe gönderilmesi gerekmektedir. Akademik personelin başvuruları

Devamı »

Hizmet İçi Eğitim -“SGK İş ve İşlemleri”

Personel Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde Hizmet İçi Eğitimi kapsamında, Urla Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü İbrahim ELMAS tarafından verilecek olan Enstitümüz birimleri tarafından yapılan SGK ile ilgili iş ve işlemlerine yönelik olarak düzenlenecek eğitime tüm idari personel davetlidir. Tarih : 07 Ocak 2020 (Salı)Saat : 10.00Yer : İYTE TAM Binası Konferans Salonu

Devamı »

Enstitümüz Öğretim Görevlisi Alımına İlişkin İlan

30/12/2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Enstitümüz öğretim görevlisi alımına ilişkin ilan, yönetmelik ve formlar aşağıdadır. İlan Başlama Tarihi: 30/12/2019 İlan Bitiş Tarihi : 13/01/2020 (mesai bitimi) Öğretim Görevlisi İlanı Yönetmelikler: https://personel.iyte.edu.tr/veriler/ https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.28947&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%B6%C4%9Fretim%20%C3%BCyesi%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1ndaki https://personel.iyte.edu.tr/wp-content/uploads/sites/19/2019/06/21.05.2019-tarihli-Senato-Karar%C4%B1-ile-kabul-edilen-yabanc%C4%B1-dil-kriterleri.pdf   İrtibat Numarası: Fen Fakültesi: (0232) 750 7553/7500

Devamı »

Enstitümüz Öğretim Üyesi Alımına İlişkin İlan

30/12/2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Enstitümüz öğretim üyesi alımına ilişkin ilan, yönetmelik ve formlar aşağıdadır. İlan Başlama Tarihi: 30/12/2019 İlan Bitiş Tarihi : 13/01/2020 (mesai bitimi) Öğretim Üyesi İlanı İYTE Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu  Yönetmelikler: https://personel.iyte.edu.tr/iyte-minimum-akademik-yukseltme-ve-atama-olcutleri-ile-ilgili-esaslar-2/ https://personel.iyte.edu.tr/wp-content/uploads/sites/19/2019/06/21.05.2019-tarihli-Senato-Karar%C4%B1-ile-kabul-edilen-yabanc%C4%B1-dil-kriterleri.pdf http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.24672&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20%C3%9CYEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0NE%20Y%C3%9CKSELT%C4%B0LME http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.21475&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20kurumlar%C4%B1nda%20yabanc%C4%B1

Devamı »

2020 Yılı Norm Kadro Planlaması

2 Kasım 2018 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca birim talepleri doğrultusunda Enstitümüz Senatosu’nun 25/12/2019 tarih ve 36/1 sayılı Kararı ile kabul edilen 2020 yılı norm kadro planlaması söz konusu Yönetmelik’in 4/8 maddesi uyarınca yayınlanmaktadır. 2020 Yılı

Devamı »

20/12/2019 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanan Enstitümüz Araştırma Görevlisi Alımına İlişkin İlan

İlk Başvuru Tarihi: 20/12/2019 Son Başvuru Tarihi: 03/01/2020 ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 13/01/2020 SINAV GİRİŞ TARİHİ : 17/01/2020 SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 24/01/2020 Araştırma Görevlisi İlanı İrtibat Numaraları: Mühendislik Fakültesi: (0232) 750 6514/6502 Fen Fakültesi: (0232) 750 7553/7500 Mimarlık Fakültesi: (0232) 750 7000

Devamı »

İYTE Mühendislik, Fen Ve Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı Sonuçları

Enstitümüz Mühendislik, Fen ve Mimarlık Fakültelerinin ilgili bölümlerine alınacak Araştırma Görevlisi kadrolarının giriş sınavı sonuçları aşağıda açıklanmıştır.ASIL olarak belirtilen adayların ekli listede istenilen belgeleri 03 Ocak 2020 tarihi mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. İlanen duyurulur. BELGE LİSTESİ FEN FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI

Devamı »
X