Duyurular

2021 Yılı Ocak Ayında Enstitümüz Konutlarına Yapılan Başvuruların Değerlendirme Sonuçları

Enstitümüz Konut Tahsis Komisyonu’nun 25.01.2021 tarihli toplantısında alınan Karara ve 27.01.2021 tarihli Rektör Oluruna istinaden, İYTE Konut Tahsis Yönergesi uyarınca aşağıda adı-soyadı yer alan personele, isimleri karşısında belirtilen konutlar sıra tahsisli olarak tahsis edilmiştir. 90 m2’lik konut tahsis edilen akademik personel: Adı Soyadı Konut No. 1 Doç. Dr. Nilüfer TALU

Devamı »

İYTE Akademik Teşvik Ödeneği Puan Tablosu

Değerli Akademisyenlerimiz, Akademik Teşvik Başvurusunda bulunan akademisyenlerimiz https://cloud.iyte.edu.tr/ adresinden İYTE e-posta adres ve şifresi ile giriş yaparak adınıza oluşturulan dosyadan bireysel puanlarına ulaşabilirler. İtirazlarınızı 28.01.2021-03.02.2021 tarihleri arasında Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’na iletebilirsiniz.

Devamı »

30/11/2020 Tarihinde İlan Edilen Enstitümüz Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonuçları

Enstitümüz Mühendislik, Fen ve Mimarlık Fakültelerinin ilgili bölümlerine alınacak Araştırma Görevlisi kadrolarının giriş sınavı sonuçları aşağıda açıklanmıştır. ASIL olarak belirtilen adayların ekli listede istenilen belgeleri 1 Şubat 2021 tarihi mesai bitimine (10:00-15:00) kadar teslim etmeleri gerekmektedir.  Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. İlanen duyurulur. Belge Listesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Nihai Sonuçları

Devamı »

İYTE Konutlarından Yararlanmak İsteyen Personelimizin Dikkatine

Enstitümüz konutlarından yararlanmak isteyen personelin, aşağıda yayımlanan adresteki beyannameyi eksiksiz ve doğru olarak doldurup, başvurusunun ıslak imzalı çıktısını, güncel mal bildirimi formu (kapalı zarfta)  ile birlikte 15 Ocak 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı olduğu idari birime teslim etmesi ve bu birim tarafından yazıyla Genel Sekreterliğe gönderilmesi gerekmektedir. Akademik

Devamı »

Enstitümüz Öğretim Görevlisi Alımına İlişkin İlan

28/12/2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Enstitümüz öğretim görevlisi alımına ilişkin ilan, yönetmelik ve formlar aşağıdadır. Öğretim Görevlisi İlanı İYTE Akademik Personel Başvuru Formu (Öğretim Görevlisi) Yönetmelikler: https://personel.iyte.edu.tr/veriler/ https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.28947&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%B6%C4%9Fretim%20%C3%BCyesi%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1ndaki https://personel.iyte.edu.tr/wp-content/uploads/sites/19/2019/06/21.05.2019-tarihli-Senato-Karar%C4%B1-ile-kabul-edilen-yabanc%C4%B1-dil-kriterleri.pdf

Devamı »
X