İYTE Konutlarından Yararlanmak İsteyen Personelimizin Dikkatine

Enstitümüz sıra tahsisli konutları, “Sıra Tahsisli Konutlara Başvuru ve Takip Sistemi” üzerinden 27.06.2022 tarihinden itibaren 08 Temmuz 2022 saat 17:30’a kadar  başvurulara açılmış olup başvuru formuna http://lojman.iyte.edu.tr  adresinden ulaşılabilecektir.

Konutlara başvurular, İYTE Konut Tahsis Yönergesinin 4. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, sadece elektronik ortamda yapılacak olup ayrıca herhangi bir fiziki evrak gönderilmeyecektir. Başvuru sistemi, başvuru süresi boyunca açık tutulacağından dolayı bu süre dışında başvuru yapılamayacaktır.

Boş durumda olan konutlar, 30 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2022 tarihlerinde başvurmak isteyen personelin görebilmeleri için açık tutulacaktır.

Konutlara ilişkin yapılacak başvuruların değerlendirilmesi, İYTE Konut Tahsis Yönergesinin 4. maddesinde belirtilen ölçütlere göre İYTE Konut Tahsis Komisyonu tarafından yapılacak olup anılan Yönergenin 6. maddesi uyarınca, öncelikle konuttan faydalanmayan personelin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır. Boş konut kaldığı takdirde, konutlardan daha önce yararlanmış personelin başvuruları değerlendirilmeye alınacaktır.

Başvuru sonuçları, 29 Temmuz 2022 tarihinde http://www.iyte.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Başvuruya Açılan Konutun
NumarasıDoluluk DurumuM2’siTipi
1/86Boş45B2 Tipi Konut ( Salon + Mutfak )
* 1/92Dolu
1/90ABoş
1/106Boş90B1 Tipi Konut ( 2+1 Dublex )
* 1/107Dolu
* 1/108Dolu90C2 Tipi Konut ( 2+1 Tek Kat )

*Dolu konutların 2022 yılı içerisinde boşaltılması beklenmektedir.

Not: 04.04.2017 tarih ve 7/3 sayılı Senato Kararı gereğince; idari personele 90m2’lik en fazla 2 adet, 45 m2’lik ise en fazla 3 adet konut sıra tahsisli olarak tahsis edilebileceğinden ve ilan tarihi itibariyle idari personele ayrılan kontenjan dolu olduğundan, 2022 Temmuz döneminde Enstitümüz sıra tahsisli konutlarına sadece öğretim üyeleri başvuruda bulunabilecektir.

İYTE Konut Tahsis Yönergesi

X