Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi Alımına İlişkin Ön Değerlendirme Sonuçları

9 Kasım 2018 tarih, 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca, 28 Aralık 2018-11 Ocak 2019 tarihleri arasında ilan edilen Mühendislik Fakültesi Bölümlerinin araştırma görevlisi kadrolarına yapılan başvuruların ön değerlendirme sonuçları aşağıda listelenmiştir.

 NOT: Bu ilanlar tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü (İlan No 2018-26)

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü (İlan No 2018-25)

Makina Mühendisliği Bölümü (İlan No 2018-24)

Makina Mühendisliği Bölümü (İlan No 2018-23)

Kimya Mühendisliği Bölümü (İlan No 2018-22)

Kimya Mühendisliği Bölümü (İlan No 2018-17)

İnşaat Mühendisliği Bölümü (İlan No 2018-15)

İnşaat Mühendisliği Bölümü (İlan No 2018-16)

Gıda Mühendisliği Bölümü (İlan No 2018-14) (Revize Edilmiştir)

Gıda Mühendisliği Bölümü (İlan No 2018- 21)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (İlan No 2018-13)

Biyomühendislik Bölümü (İlan No 2018-18)
(Sınav Yeri: Fen Fakültesi Derslik Binası D1 ve D2
Sınav Saati: 10:00)

Biyomühendislik Bölümü (İlan No 2018-12)
(Sınav Yeri: Fen Fakültesi Derslik Binası D1 ve D2
Sınav Saati: 10:00)

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü(İlan No 2018-11)

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İlan No 2018-20)

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İlan No 2018-19

X