İYTE Lisansüstü Öğrenci Köyü Yaşam ve Çalışma Biriminden Yararlanmak İsteyen Lisansüstü Öğrencilerimizin Dikkatine

Enstitümüz Lisansüstü Öğrenci Köyü Yaşam ve Çalışma Birimi, elektronik başvuru sistemi üzerinden 1 Aralık 2023 saat 08:30’dan 10 Aralık 2023 saat 17:30’a kadar başvurulara açılacak olup başvuru formuna https://ogrencikoyu.iyte.edu.tr  adresinden ulaşılabilecektir.

Yaşam ve Çalışma Birimine başvurular, İYTE Lisansüstü Öğrenci Köyü Yönergesinin 6. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, sadece elektronik ortamda yapılacak olup ayrıca herhangi bir fiziki evrak gönderilmeyecektir. Başvuru sistemi, başvuru süresince açık tutulacağından dolayı belirlenen süre dışında başvuru yapılamayacaktır.

Sonuçlar başvuru süresinin bitiminden itibaren 5 iş günü içinde Enstitümüz internet sayfasında (https://iyte.edu.tr)  duyurulacaktır.

İYTE Lisansüstü Öğrenci Köyü Yaşam ve Çalışma Birimi aylık kullanım ücreti 2024 yılı için 1 TL’dir.

 

Lisansüstü Öğrenci Köyü Yaşam ve Çalışma Biriminin Konumu ve A, B, C, D, E Bloklarının Kat Planları

İYTE Lisansüstü Öğrenci Köyü Yönergesi

X