İYTE Konutlarından Yararlanmak İsteyen Personelimizin Dikkatine

Enstitümüz sıra tahsisli konutları, “Sıra Tahsisli Konutlara Başvuru ve Takip Sistemi” üzerinden 3 Ocak 2024 saat 08:30’dan 12 Ocak 2024 saat 17:30’a kadar başvurulara açılacak olup başvuru formuna https://lojman.iyte.edu.tr  adresinden ulaşılabilecektir.

Konutlara başvurular, İYTE Konut Tahsis Yönergesinin 4. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, sadece elektronik ortamda yapılacak olup ayrıca herhangi bir fiziki evrak gönderilmeyecektir. Başvuru sistemi, başvuru süresince açık tutulacağından dolayı belirlenen süre dışında başvuru yapılamayacaktır.

Boş durumda olan konutlar (1/83, 1/90 ) 4 Ocak 2024 ile 5 Ocak 2024 tarihlerinde başvurmak isteyen personelin görebilmeleri için açık tutulacaktır.

Konutlara ilişkin yapılacak başvuruların değerlendirilmesi, İYTE Konut Tahsis Yönergesinin 4. maddesinde belirtilen ölçütlere göre İYTE Konut Tahsis Komisyonu tarafından yapılacak olup anılan Yönergenin 6. maddesi uyarınca, öncelikle konuttan faydalanmayan personelin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır. Boş konut kaldığı takdirde, konutlardan daha önce yararlanmış personelin başvuruları değerlendirilmeye alınacaktır.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Konut Tahsis Yönergesinin 4. maddesi 5. fıkrası gereğince idari personele 90m2’lik 3 adet, 45 m2’lik 3 adet konut sıra tahsisli olarak tahsis edilebileceğinden ve ilan tarihi itibarıyla 2 adet 90m2’lik, 2 adet 45 m2’lik konut dolu olduğundan, 2024 Ocak döneminde idari personele 1 adet 90 m2’lik ve 1 adet 45 m2’lik konut tahsis edilebilecektir.

Başvuru sonuçları, 29 Ocak 2024 tarihinde https://iyte.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Başvuruya Açılan Konutun

NumarasıDoluluk DurumuM2’siTipi
1/83Boş45Zemin
* 1/84aDolu451.Kat
1/90Boş45Zemin
 *1/104Dolu90Dublex
 *1/105Dolu90Dublex

*Dolu konutların 2024 yılı içerisinde boşaltılması beklenmektedir.

İYTE Konut Tahsis Yönergesi

X