İYTE Konutlarından Yararlanmak İsteyen Personelimizin Dikkatine

Enstitümüz sıra tahsisli konutlarından yararlanmak isteyen personelimizin aşağıda yayımlanan bağlantıdan ulaşılabilecek beyannameyi eksiksiz ve doğru olarak doldurarak, ıslak imzalı çıktısının güncel mal bildirimi formunun (kapalı zarfta) bağlı bulunduğu idari birime teslim edilmesi ve bu birim tarafından da en geç 11 Haziran 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar yazıyla Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Akademik personelin başvuruları için link:

http://lojman.iyte.edu.tr/view.php?id=11677

Sıra tahsisli konutlara başvurmak isteyen personelin, aşağıda belirtilen konut numaralarını dikkate alarak, tahsisini istedikleri konutları öncelik sırasına göre sıralamaları gerekmektedir.

  Sadece boş olan konutlar, 03 ve 04 Haziran 2021 tarihlerinde başvuruda bulunmak isteyen personelin görebilmesi için açık tutulacaktır.

  Sıra tahsisli konutlara ilişkin yapılacak başvuruların değerlendirilmesi, İYTE Konut Tahsis Yönergesi’nin 4. maddesinde belirtilen ölçütlere göre İYTE Konut Tahsis Komisyonu tarafından yapılacaktır.

İYTE Konut Tahsis Yönergesi’nin 6. maddesi uyarınca; öncelikle sıra tahsisli konutlardan faydalanmayan personelin başvuruları değerlendirilmeye alınacaktır. Boş konut kaldığı takdirde, sıra tahsisli konutlardan daha önce faydalanmış personelin başvuruları değerlendirilecektir.

Başvuru sonuçları 25 Haziran 2021 tarihinde https://www.iyte.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Başvuruya Açılan Konutun
Kapı No.-Tabela No.Mevcut DurumuM2Tipi
                1/B – 1/83ABoş45B2 Tipi Konut                                               ( Salon + Mutfak )
                4/C – 1/90*Dolu
                19/A – 1/113A*Dolu90B1 Tipi Konut                                     ( 2+1 Dublex )
                20/A – 1/112*Dolu

 

*Dolu konutların 2021 yılı içerisinde boşaltılması beklenmektedir.

Not: 04.04.2017 tarih ve 7/3 sayılı Senato Kararı gereğince; idari personele 90 m2’lik en fazla 2 adet, 45 m2’lik ise en fazla 3 adet konutun sıra tahsisli olarak tahsis edilebileceğinden ve ilan tarihi itibariyle idari personele ayrılan kontenjanın dolu olduğundan, 2021 yılı Temmuz döneminde sadece akademik personelin sıra tahsisli konut başvuruları alınacaktır.

İYTE Konut Tahsis Yönergesi

Mal Bildirimi Formu

X