Enstitümüze Sürekli İşçi Alımına İlişkin Sözlü Sınav Sonuçları

Enstitümüze sürekli işçi alımına ilişkin 30.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçları aşağıda açıklanmıştır.

Adaylar, sonuçların ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde, sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na yazılı olarak verebilecektir. İtiraz sonucu 2 (iki) iş günü içinde sonuçlandırılarak, Enstitümüz web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecektir.

Adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Sözlü Sınav Sonuçları.

X