Enstitümüz Öğretim Görevlisi Alımına İlişkin İlan

30/12/2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Enstitümüz öğretim görevlisi alımına ilişkin ilan, yönetmelik ve formlar aşağıdadır.

İlan Başlama Tarihi: 30/12/2019

İlan Bitiş Tarihi : 13/01/2020 (mesai bitimi)

Öğretim Görevlisi İlanı

Yönetmelikler:

https://personel.iyte.edu.tr/veriler/

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.28947&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%B6%C4%9Fretim%20%C3%BCyesi%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1ndaki

https://personel.iyte.edu.tr/wp-content/uploads/sites/19/2019/06/21.05.2019-tarihli-Senato-Karar%C4%B1-ile-kabul-edilen-yabanc%C4%B1-dil-kriterleri.pdf

 

İrtibat Numarası: Fen Fakültesi: (0232) 750 7553/7500

X