Enstitümüz Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımına İlişkin İlan

25/10/2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Enstitümüz araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımına ilişkin ilan, yönetmelik ve formlar aşağıdadır.

İlan Başlama Tarihi: 25/10/2021
İlan Bitiş Tarihi : 08/11/2021 (saat 17:00’a kadar)

İlan

YÖNETMELİKLER

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Yabancı Dil Kriterleri

FORMLAR

İYTE Akademik Personel Başvuru Formu – ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İYTE Akademik Personel Başvuru Formu – ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

X