Çölyak Hastalığı Olan Kişilere Öğle Yemeği Verilmesi

Değerli İYTE’liler,

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından gönderilen 08.11.2023 tarih ve E-73112577-010.07.02-753177.02-75317
sayılı yazı gereği Enstitümüzde Çölyak Hastalarına öğle yemeği verilmeye başlanacaktır.
Bu hizmetten faydalanmak isteyen personel ve öğrencilerimizin en geç 30.11.2023 tarihine kadar SKS Daire Başkanlığı, Beslenme Hizmetleri Birimine Çölyak tanı raporu sunmaları gerekmektedir.

Beslenme Hizmetleri Birimi
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
sksbeslenme@iyte.edu.tr
Tel : (232) 750 6213 – 6214
Faks : (232) 750 6210

X