2020 Yılı Ocak Dönemi Lojman Başvuru İlanı

Enstitümüz konutlarından yararlanmak isteyen personelin, aşağıda yayımlanan adreslerdeki beyannameyi eksiksiz ve doğru olarak doldurup, başvurusunun ıslak imzalı çıktısını, güncel mal bildirimi formu ile birlikte 17 Ocak 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı olduğu idari birime teslim etmesi ve bu birim tarafından yazıyla Genel Sekreterliğe gönderilmesi gerekmektedir. 

Akademik personelin başvuruları için link:

http://lojman.iyte.edu.tr/view.php?id=11677

İdari personelin başvuruları için link:

https://lojman.iyte.edu.tr/view.php?id=12971

Konutlara başvurmak isteyen personelin, aşağıda belirtilen lojman numaralarını dikkate alarak tahsisini istedikleri konutları öncelik sırasına göre sıralamaları gerekmektedir.

Konutlara ilişkin yapılacak başvuruların değerlendirmesi, İYTE Konut Tahsis Yönergesinin 4. Maddesinde belirtilen ölçütlere göre Konut Tahsis Komisyonu tarafından yapılacaktır. Konut başvuru değerlendirilmesinde öncelikle konuttan faydalanmayan personel başvuruları değerlendirmeye alınacaktır. Boş konut kaldığı takdirde konutlarda daha önce oturmuş personelin başvuruları İYTE Konut Tahsis Yönergesinin 6. Maddesine göre değerlendirilecektir.

Sadece boş olan konutlar, 09 ve 10 Ocak 2020 tarihinde başvurmak isteyen personelin görebilmesi için açık tutulacaktır.

Başvuru sonuçları 31 Ocak 2020 tarihinde http://www.iyte.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

Konut SayısıKonutun Durumu-No.’suM2‘siAçıklama
5

Boş-B2/4-A

Boş-B2/4-D

Boş-B2/5-A

Boş-B2/5-B
Boş-B2/5-D

45Salon+mutfak
2

*Dolu-B2/1-B

*Dolu-B2/4-B

45Salon+mutfak
2

Boş-B1/10-A

Boş-B1/18-A

902+1 Dubleks
1Boş-C1/3-B903+1 Tek kat
2

Boş-C2/13-A

Boş-C2/13-B

902+1 Tek kat

*Dolu lojmanların 2020 yılı içerisinde boşalması beklenmektedir.

04.04.2017 tarih ve 7/3 sayılı Senato Kararı gereğince; idari personele 90m2’lik 1 adet, 45 m2’lik 2 adet lojman tahsis edilebilecektir.

X