Sürekli İşçi Alımı – Atanmaya Hak Kazananların İşe Başlamaları Hakkında

Enstitümüze sürekli işçi alımına ilişkin 25.11.2020 tarihinde yapılan sözlü sınavı sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananlar aşağıda belirtilmiştir.

Atanmaya hak kazananların, 15.12.2020 tarihinde Enstitümüzde işbaşı yapmak üzere, gerekli işlemlerin yapılarak sözleşme imzalanması için 07.12.2020 Pazartesi gününden başlayarak 09.12.2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Enstitümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları önemle rica olunur.

Yukarıda belirtilen süre içerisinde sözleşme imzalamayanlar, atanma haklarını kaybedeceklerdir.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

155*******88ER** ÇA****ASİL-1


TEMİZLİK GÖREVLİSİ 

151*******56ME**** ÇA****ASİL-1
257*******88CE** ER***ASİL-2


TEMİZLİK GÖREVLİSİ ( ENGELLİ )

110*******32İL*** TA***ASİL-1


İşe Başlama İle İlgili Hususlar :

1. İşe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanlar yerine, yedek listenin (yedek mevcut ise) ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

3. Atanmaya hak kazananlardan, doğum, hastalık, askerlik vb. gibi nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na yazılı olarak bildirmeleri halinde diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip göreve başlamaları sağlanacaktır.

İlgililere duyurulur.

X