Teknoloji, Tasarım ve İnovasyon Yönetimi Yüksek Lisans Programı Başlıyor

2020 Bahar döneminden itibaren Teknoloji, Tasarım ve İnovasyon Yönetimi tezli yüksek lisans programı öğrenci alımına başlıyor.

Dünya’nın önemli üniversitelerinin ardından, Türkiye’de ilk kez İYTE’de, Teknoloji, Tasarım ve İnovasyon Yönetimi yüksek lisans programı, kurumların rekabet gücünü arttırmaya yönelik, teknoloji ve inovasyonu yönetebilen geleceğin liderlerini yetiştirme vizyonuyla kurulmuştur.

Teknoloji ve inovasyon yönetimi, kurumların stratejik ve operasyonel amaçlarına ulaşmak üzere teknolojik becerilerin planlanması, geliştirilmesi ve uygulanması için mühendislik, bilim ve yönetim disiplinlerini bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Ürün yönetimi, ürün tasarımı, yaratıcılık, girişimcilik, mühendislik ekonomisi ve proje yönetimi gibi alanlarda kendisini geliştirmek isteyen her sektörden, teknoloji, tasarım ve inovasyon yönetimi alanlarında çalışan ya da ilgi duyan adaylar başvurabilir.

Ayrıntılı bilgi için : https://tdim.iyte.edu.tr

Sorularınız için : tdim@iyte.edu.tr

Başvuru koşulları için MFBE : https://mfbe.iyte.edu.tr/basvurular/lisansustu- basvurular/genel-basvuru-kosullari

X