İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ev Sahipliğinde İYTE – İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Merkezi İşbirliği Çalıştayı Düzenlendi

Açılış konuşmalarını Rektör Prof. Dr. Yusuf BARAN ve İBG Müdürü Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK’ün yaptığı çalıştay iki oturum şeklinde 23 Ocak 2020 tarihinde Tümleşik Araştırma Merkezleri’nde gerçekleşti. Tematik grupların tanıtıcı konuşmaları ve Akademisyenlerin sunumları ile tüm gün süren çalıştay ortaklık görüşmelerinin ardından sona erdi.

İki kurum arasında yeni ikili işbirliklerinin kurulmasının ve güçlendirilmesinin hedeflendiği çalıştayda, her disiplinden akademisyenlerin katılımıyla ortak projelerin de bilim insanları tarafından oluşturulmasının önü açılmış oldu.

X