Erasmus

Erasmus+ Programı, öğrencilerimizin Avrupa Birliği’nde yer alan yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmelerine, kurum ve kuruluşlarda staj çalışmaları yaparak uygulamalı iş deneyimi elde etmelerine olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda Program öğretim üyelerinin/ görevlilerinin ve okutmanların ders vermek üzere karşılıklı değişim yaparak farklı yükseköğretim kurumlarında uygulanan eğitim-öğretim tekniklerini izlemelerine ve personelin (akademik ve idari) yükseköğretim kurumlarında veya özel kuruluşlarda eğitim almalarına fırsat tanımaktadır. Programın sunduğu bir başka fırsat ise yükseköğretim kurumları dışında çalışan Avrupalı meslek sahiplerinin de öğrencilerimize eğitim vermek üzere gelebilmeleridir. Uluslararası İlişkiler Ofisi (UİO), Erasmus Programı faaliyetlerinin ivme kazanmasını sağlayarak Enstitümüzün Avrupa Birliği çapında tanınırlılığının ve diploma değerinin artmasına katkı sağlamaktadır.

22 ülke ile 98 ikili anlaşması bulunan Enstitümüzde bugüne kadar 765’i öğrenim hareketliliği, 219’u staj hareketliliği olmak üzere toplam 984 öğrencimiz Erasmus Programından yararlanarak yurtdışında aldıkları eğitimi gösterme ve farklı bir bakış açısı edinme fırsatı yakalamıştır. Siz de Erasmus Programı’ndan yaralanarak bu fırsatı elde etmek isterseniz Uluslararası İlişkiler Ofisi ile bağlantıya geçebilirsiniz.

X